Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2021

wiadomości • branża r e k l a m a Na koniec 2020 r. w ZUS zarejestrowanych było 725 tys. cudzoziemców, a to około 55 tys. więcej niż w lutym, czyli przed pandemią. Największą grupę pra- cowników wciąż stanowią obywatele Ukrainy. Na ko- niec ubiegłego roku w ZUS zarejestrowanych ich było ponad 532 tys., co oznacza, że trzech na czterech cu- dzoziemców pracujących w Polsce pochodzi z Ukra- iny. Kolejne największe grupy pracowników z zagrani- cy stanowią Białorusini (6,9%) i Gruzini (1,8%). W związku z pandemią cudzoziemców, spoza Unii Europejskiej, przekraczających polską granicę nadal obowiązuje kwarantanna. Mimo to coraz wię- cej Ukraińców decyduje się na przejście izolacji i po- wrót do pracy w Polsce. Główną motywacją jest oczy- wiście czynnik ekonomiczny. W tej chwili bezrobocie w Polsce kształtuje się na poziomie 6,2%, podczas gdy na Ukrainie wynosi już 9,5%. Co ważne zarob- ki na Ukrainie są wciąż niewspółmierne do kosztów życia. Ceny produktów spożywczych w Polsce i na Ukrainie są zbliżone, podczas gdy płaca minimalna na Ukrainie jest o 70% niższa niż w Polsce i wyno- si około 618 zł netto – mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe. Pandemia spowodowała, iż firmy uruchomiły sze- reg procedur i obostrzeń, których pracownicy muszą przestrzegać. W badaniu aż 84% pracowników tym- czasowych z Ukrainy wskazało, że ma poczucie, że pracodawca dba o ich bezpieczeństwo w czasie pan- demii. Spośród ankietowanych 6% nie potrafiło jed- noznacznie określić odpowiedzi na pytanie o poczu- cie bezpieczeństwa, a 10% odpowiedziało przecząco. Trudna sytuacja epidemiologiczna, i co za tym idzie gospodarcza, przekłada się na postrzeganie przez Ukraińców stabilności zatrudnienia w Polsce. Spośród badanych pracowników tymczasowych po- nad połowa (57%) boi się utraty pracy w Polsce, a tyl- ko 20% nie ma obaw o swoje zatrudnienie. W najbliższych miesiącach obraz migracji pra- cowników ze wschodu będzie się zapewne kształtował w zależności od sytuacji w ich ojczystych krajach oraz w Polsce. Obecnie, według raportu OTTO Work Force, aż 70% pracowników z Ukrainy chce nadal pracować w Polsce, 21% respondentów nie jest w stanie okre- ślić swoich planów na 2021 r., 13% chce ściągnąć do Polski swoją rodzinę, a tylko 7% Ukraińców rozważa wyjazd do pracy do innego kraju niż Polska. q Wśród polskich firm nadal jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników ze wschodu. Szczególnie w logistyce popyt na pracowników z państwwschodnichwciąż wzrasta, co spowodowane jest m.in. rozwojembranży e-commerce. Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe. Czy zabraknie rąk do pracy? Do Polski znowu chętnie napływają pracownicy ze wschodu. Na koniec 2020 r. było ich niemal o 55 tys. więcej niż przed pandemią. Największą grupę pracujących cudzoziemców, bo aż 73%, stanowią obywatele Ukrainy. Według raportu agencji pracy OTTO Work Force aż 84% pracowników tymczasowych z Ukrainy czuje się w Polsce bezpiecznie mimo pandemii, ale ponad połowa badanych boi się utraty pracy. „Najlepszy klej do klejenia mebli tapicerowanych, z jakim kiedykolwiek pracowałem.“ MARIUSZ STRÓŻAK - EKSPERT DS. TAPICERKI SIMALFA® SIMALFA ® 825 www.simalfa.ch/825 SIMALFA_-_Ad-825_204x142_PL copy.pdf 1 17.02.21 11:20

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==