Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" marzec 2023

10 RAPORT • KONIUNKTURA W BRANŻY TEKST: MATEUSZ STRZELCZYK, TOMASZ WIKTORSKI R ok 2022 minął na świecie w cie- niu wciąż trwającej wojny w Ukrainie, której efekty ku- mulują się z kryzysem gospodarczym będącym następstwem niedawnej pan- demii. Przed wpływem tych wydarzeń nie uchroniła się również polska branża meblarska. Ubiegłoroczne wyniki pro- dukcji sprzedanej – chociaż rekordowe – są w większym stopniu efektem rekor- dowej inflacji, a nie rekordowych kon- traktów. PRODUKCJA MEBLI Poniższa analiza obejmuje wartość produkcji sprzedanej mebli wypraco- waną przez firmy duże, średnie i małe z wyłączenie firm mikro. Według naj- nowszych danych GUS wartość produkcji sprzedanej mebli w 2022 roku wyniosła rekordowe 63,092 mld złotych i ozna- cza to wzrost o blisko 13% w porównaniu do 2021 roku, kiedy to wartość produk- cji sprzedanej mebli wyniosła 56,051 mld złotych. Na podstawie danych GUS przeprowa- dzono również analizę samego IV kwarta- Walka polskiej branży meblarskiej Wprawdzie osiągnięte w ubiegłym roku przez polską branżę meblarską wyniki znów są rekordowe, ale tym razem ukrywa się pod nimi dodatkowy czynnik – inflacja. Mogło być jednak gorzej, ale o tym więcej po analizie danych udostępnionych przez GUS. z kryzysem trwa BIZNES.MEBLE.PL | MARZEC 2023 Ubiegłoroczne wyniki produkcji sprzedanej polskiej branży meblarskiej – chociaż rekordowe – są w większym stopniu efektem rekordowej inflacji, a nie rekordowych kontraktów.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=