Miesięcznik "BIZNES meble.pl" kwiecień 2018

design X wydarzenia 100 BIZNES meble.pl [ kwiecieñ 2018 To była wyjątkowa edycja„PureTalents Contest 2018”. Przypadła na jubileusz 15-lecia konkursu i tym samymzyskała godną oprawę. Ale i tak najważniejszych było 20 finalistów, z których 3 otrzymało nagrody, a kolejnych 3wyróżnienia. Trofea odebrali podczas styczniowych targów„IMMCologne”, wtedy też czynna była wystawa wszystkich finałowych produktów. Tegoroczne projekty poszukiwały związków i wzajemnych relacji międzymeblami i przedmiotami codziennego użytku, ich odbiorcami oraz czasem. „Pure Talents Contest” po raz piÚtnasty K onkurs „Pure Talents Concest” jest presti- żowym projektem dla studentów oraz mło- dych absolwentów szkół wzorniczych z całego świata. Organizowany jest co roku od 15 lat przez Koelnmesse (organi- zator targów „IMM Cologne” w niemiec- kiej Kolonii). W każdej edycji spośród zgłoszonych prac, jury wybiera 20 finali- stów, a ich autorzy otrzymują zaproszenia do udziału (finansowanego przez orga- nizatora) w specjalnej wystawie podczas trwania „IMM Cologne”. Jury wyłania też 3 zwycięzców, którzy obok tytułu otrzy- mują nagrody pieniężne: I miejsce – 3 tys. euro, II – miejsce – 2 tys. euro, III miejsce – 1 tys. euro. Zdarza się, że przyznawane są także wyróżnienia. Laury dla zwycięz- ców wręczane są podczas targów „IMM Cologne”. W sumie, przez 15 lat istnienia „Pure Talents Contest” wyłoniono 418 produktów-finalistów zaprojektowanych przez 441 projektantów, a wybranych z ponad 8,5 tys. zgłoszeń do konkursu. Na jubileuszową 15. edycję „Pure Ta- lents Contest 2018” wpłynęła ogromna liczba 836 prac, zgłoszonych prze z 671 młodych designerów z 53 krajów. To ab- solutny rekord w dotychczasowej historii konkursu! Jury w 5-osobowym skła- dzie miało co robić przez wiele tygodni. Oprócz 3 nagród, zdecydowało się przy- znać jeszcze 3 wyróżnienia, a nazwiska ich wszystkich dołączą do tworzonej od 1. edycji konkursu listy laureatów. Przyj- rzyjmy się zatem kto i dlaczego otrzymał „Pure Talents Contest 2018”? d B a r b a r a S o j k o I nagroda – meble outdoorowe„Nocturnal Beasts”, proj. Yohay Alush, Izrael „Nocne bestie”to trzy meble-hybrydy, łączące mityczne stworzenia i nowoczesne elementy uliczne. Każdy z mebli ma funkcję alternatywną i jest próbą stworzenia nowego rytuału, dziejącego się w nocy na ulicy.„Paca”– betonowe siedzisko z uchwytem do smartfona, użytkownik może np. udo- stępniać znajomym swoją muzykę.„Moe”– fotel z pedałami, użytkownik generuje oświetlenie w oparciu o dynamo, sprzęt i ładowarkę elektryczną. „Bentz”– betonowa ławka umieszczona na kominie pieca, użytkownicy zbierają drewno i palą w piecu, by podgrzać siedzenie.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=