Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2018

wiadomoĂci 33 MLN Rosjan – jak wynika z badań Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej – pracowało w 2017 r. w„szarej strefie” (stanowi to 45% ludności zawodowo czynnej) WSPÓŁPRACA GRUPY NOWY STYL z Coastal Qatar z Kataru rozpoczęła się rok temu. Firma udzieliła katarskiemu producentowi licencji na produkcję krze- seł stadionowych „Abacus” i przekazała technologiczne know-how, wspierając bu- dowę nowoczesnej fabryki i uruchomienie produkcji na Bliskim Wschodzie. Coastal Qatar został wybrany przez organizatorów mistrzostw jako wykonawca 140 tys. sie- dzeń na 3 z 7 stadionów budowanych na Mundial 2022. W marcu br. zapadła decyzja o kolej- nych budowanych stadionach: na Ras Abu Aboud, Lusail i Qatar Foundation znajdą się również modele na licencji marki Fo- rum Seating: „Abacus” i „Omega”, a także produkowane w Polsce siedziska premium – „Oscar VIP”, „Abacus Gold” i „Silver”. Siedziska produkowane w Katarze spełniają najwyższe standardy jakościowe. Równolegle realizujemy dostawy z fabryk w Polsce, dzięki czemu dotrzymujemy wszystkich terminów inwestycji – mówi Ja- kub Rachfalik, dyrektor zarządzający mar- ką Forum Seating. Fakt, że zostaliśmy wybrani do realiza- cji projektów wyposażenia na 6 z 7 nowych stadionów budowanych na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze w 2022 r. jest dla nas bezprecedensowym osiągnię- ciem i potwierdzeniem zaufania do naszego najnowocześniejszego zakładu produkcji krzeseł w Katarze – dodaje Nishad Azeem PMP, prezes Coastal Qatar. Na trybunach nowych stadionów, oprócz rozkładanego modelu „Abacus”, znajdą się kubełkowe siedziska „Omega”, znane m.in . z Mundialu w RPA. Te ostatnie zostaną zamontowane bez- pośrednio do metalowej konstrukcji, która będzie częścią górnych trybun stadionów Lusail, Qatar Foundation i Ras Abu Abo- ud. Trybuny te po zakończeniu mistrzostw mają być zdemontowane i w całości lub wmodułach tworzyć obiekty dla wydarzeń sportowych w innych lokalizacjach. Katar- ski komitet organizacyjny jest pierwszym, który ma tak konsekwentną strategię po- wtórnego wykorzystania infrastruktury tworzonej na Mundial. W sumie siedziska Forum Seating znajdą się na sześciu stadionach Mi- strzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze. Oprócz Ras Abu Aboud, Lu- sail i Qatar Foundation będą to Al Bayt (60 tys. miejsc), Al Rayyan (40 tys.) i Al Wakrah (ponad 40 tys.). Nie został jeszcze rozstrzygnięty projekt na ostatni z budowanych na Mundial stadionów – Al Thumama. d Krzesïa Forum Seating na Mistrzostwach ¥wiata Organizator Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze zdecydował, że krzesła marki Forum Seating, należącej do Grupy Nowy Styl, wypełnią kolejne trzy stadiony budowane na mistrzostwa w piłce nożnej: Ras Abu Aboud (40 tys. miejsc), Lusail (80 tys.) i Qatar Foundation (40 tys.). Krzesła zostaną wyproduko- wane przez katarskiego partnera Grupy Nowy Styl – firmę Coastal Qatar. 14 BIZNES meble.pl [ maj 2018 KOMPLEKS PRZEMYSŁOWY w Su- wałkach to największe przedsięwzięcie w historii spółki oraz jedna z największych inwestycji polskiego biznesu w ostatnich latach. Dzięki wchodzącej w jego skład fabryce płyt wiórowych Forte, jako jedyny polski producent mebli, będzie korzystać wyłącznie z materiałów własnej produk- cji. Inwestycja ta pozwoli na zaspokojenie w 100% zapotrzebowania firmy na surową płytę wiórową. Fabryka płyt wiórowych, której docelo- wa produkcja dzienna wyniesie 1,5 tys. m³ płyty, jest jedną z najnowocześniejszych inwestycji w branży meblarskiej w całej Europie, zarówno jeśli chodzi o jakość produktu, jak i standardy ekologiczne. Ze względu na zastosowane nowoczesne tech- nologie oczyszczające, takie jak np. elektro- filtry, standardy ekologiczne fabryki, doty- czące np. emisji substancji do powietrza, z dużym zapasem spełniają obecne normy ochrony środowiska. Otwarta dziś fabryka płyt wiórowych to dla nas bardzo ważna inwestycja, kluczowa także dla branży meblarskiej, stanowiąca wartość zarówno dla regionu, jak i całej polskiej gospodarki. Stajemy się w tym mo- mencie jedyną polską firmą w sektorze me- blarskim, która będzie samowystarczalna, jeśli chodzi o zaopatrzenie w podstawowy materiał do produkcji naszych mebli. Jestem dumny z tego przedsięwzięcia także dlatego, że tworzymy nowe miejsca pracy i przy- czyniamy się do rozwoju Suwałk i całego regionu – powiedział podczas uroczystego otwarcia Maciej Formanowicz, prezes Za- rządu Fabryk Mebli Forte. d Forte otworzyïo fabrykÚ pïyt wiórowych Forte otworzyło fabrykę płyt wiórowych w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. To pierwszy etap inwestycji o łącznej wartości ponad 700 mln zł. W kolejnych etapach, do 2020 r., powstanie piąta fabryka mebli firmy, pod budowę której wmurowano 12 kwietnia br. kamień węgielny. Wizualizacja stadionu Qatar Foundation (proj. RFA Fenwick Iribarren Architects, Astad Project Management), który będzie się mieścił w sercu Education City, w sąsiedz- twie katarskich uniwersytetów i ośrodków badawczych. Po mistrzostwach obiekt w wersji pomniejszonej będzie służył uczelniom, a 15 tys. miejsc ma być zdemontowa- nych i przetransportowanych do krajów rozwijających się. Fabryka płyt wiórowych Forte to jedna z najnowocześniejszych inwestycji w branży meblarskiej w całej Europie.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=