Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2018

r e k l a m a SIRO - Poland Sp. z o. o. ul. Wernera 61/63 26-600 Radom tel. +48 (48)331-23-23 fax +48 (48)331-13-00 e-mail: info@siro.pl www.siro.pl 7YVK\R[` KVZ[LJWUL \ K`Z[Y`I\[VY}^ UH [LYLUPL JHéLNV RYHQ\ VYHa ^ ZRSLWPL PU[LYUL[V^`T pod adresem: www.akcesoria.meble.pl 2415-192ZN21 2413-175ZN16 2285-169ZN2 2197-214ZN66 żemy przypisać potrzebne dane np. szerokość, długość, głębokość, grubość, rozmiar etc. Do- datkowo można włączyć obsługę wariantów materiałów (sztandarowe rozwiązanie RHO Software) i od tej pory dysponujemy potężnym narzędziem. Całą kontrolę nad wygenerowa- niem tak zaawansowanego wariantu przejmuje system. Funkcje przewidziane dla producentów mebli twardych: wariantowość – nieskończenie wiele wariantów, dynamiczne receptury – np. wprowadzasz wymiary szafki, a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elemen- ty – możliwość wprowadzenia do 10 różnych zmiennych wymiarowych! Woodwork for Inventor to oprogramowa- nie dla producentówmebli, któregowyłącznym dystrybutorem w Polce jest firma CADSOFT. Woodwork for Inventor to oprogramowanie do projektowania, które w pełni integruje się ze środowiskiem Autodesk Inventor. Takie ze- stawienie tworzy świetne narzędzie do projek- towania parametrycznych modeli 3D w branży meblarskiej. Nieistotne, czy produkujemy me- ble na wymiar, wyposażenie wnętrz, czy inne wyroby stolarskie – Woodwork pomaga zauto- matyzować procesy i zmniejsza prawdopodo- bieństwo popełnienia błędów. Dzięki temu pro- jektant pracuje efektywniej i ma więcej czasu, żeby skupić się na powierzonychmu zadaniach. Sama obsługa nie sprawia kłopotu ze względu na różne wersje językowe. Do grona zadowo- lonych użytkowników Woodwork for Inventor należą firmy: Black Red White, Balma, Meble Krysiak, KAM, INEX System. Zestaw narzę- dzi do modelowania szkieletowego oferowany przez Woodwork for Inventor zawiera polece- nia pozwalające na szybkie tworzenie elemen- tów składowych wyrobu. Dodaje do Autodesk Inventor funkcje umożliwiające użytkowni- kowi łatwe, wizualne przypisanie materiałów różnej kategorii do utworzonych elemen- tów. Woodwork for Inventor wykorzystuje wła- sny mechanizm wstawiania i pozycjonowania komponentów w zespole. W porównaniu do standardowego wstawiania w Autodesk Inven- tor ten mechanizm znacznie przyspiesza cały proces. Program pozwala na generowanie brył 3D obrzeży nałożonych mechanizmem przy- pisania materiału i kalkulowanie ich długości według modelu. Od teraz każdy użytkownik może stworzyć swoją bibliotekę inteligentnych konstrukcji (komponenty iBox). Program roz- szerza funkcjonalność projektową poprzez do- danie kluczowych narzędzi, pożądanych przez twórców mebli. Moduł CAM w Woodwork for Inventor udostępnia funkcjonalność ne- stingu. Woodwork for Inventor wykorzystuje swoje autorskie mechanizmy tworzenia rapor- tów i specyfikacji, wymaganych do produkcji w branży meblarskiej, pozwala również auto- matycznie generować pakiety klasycznej do- kumentacji 2D. Dzięki możliwości szybkiego i kompleksowego kopiowania wcześniej stwo- rzonych projektów oraz wyrobów, konstruktor może bardzo sprawnie tworzyć nowe warianty podobnych modeli, posiadających inne wy- miary i zawierających zmiany w konstrukcji w stosunku do pierwowzoru. Woodwork for Inventor posiada moduł CAM, który daje moż- liwość zbiorczego generowania programówNC z całego widocznego w środowisku roboczym wyrobu. d Nieistotne, czy produkujemy meble na wymiar, wyposażenie wnętrz, czy inne wyroby stolarskie –Woodwork CADSOFT pomaga zautomatyzować procesy i zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Dzięki temu projektant pracuje efektywniej i ma więcej czasu, żeby skupić się na powierzonych mu zadaniach. Sama obsługa nie sprawia kłopotu ze względu na różne wersje języko- we: polską, angielską, francuską, niemiecką, rosyjską, hiszpańską i włoską. Moduł CAD Kuchnie od CAD Projekt K&A daje klientom wiele możliwości.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=