Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2020

40 design • wiadomości 10. edycja plebiscytu must have, organizowanego przez Łódź Design Festival, przyniosła 409 zgłoszeń 75 produktów w jubileuszowej edycji plebiscytu must have wyróżniła Rada Ekspertów biznes meble.pl | maj 2020 Polacy podczas akcji #zostańwdomu Platforma Homebook.pl sprawdziła, jak akcja #zostańwdomu wpłynęła na decyzje użytkowników związane z remontami i zmianami aranżacyjnymi w ich czterech ścianach. Od kilku tygodni dom stał się słowem odmienia- nym przez wszystkie przypadki – choć ta sytuacja ma swoje źródła w odgórnych zaleceniach związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną, okazuje się, że czas „narodowej kwarantanny” upływa bardzo pro- duktywnie – jako okres gruntownych porządków i nie- wielkich zmian aranżacyjnych. Użytkownicy Homebook.pl zapytani o to, jak epi- demia wpłynęła na ich plany związane z urządzaniem wnętrz, najczęściej deklarowali przesunięcie remon- tów w czasie (41%). W przypadku 1/4 respondentów obecna sytuacja w żaden sposób nie wpłynęła na ich zamiary remontowe ze względu na brak planów z tym związanych. 23% respondentów czas pod znakiem #zostańwdomu wykorzystuje na remonty oraz zwią- zane z nimi zakupy mebli i dodatków, 11% zrezygno- wało z przeprowadzania remontów. Choć okoliczności nie sprzyjają dziś zakupom w sklepach stacjonarnych, jak pokazują wyniki ba- dania Homebook.pl, potrzebnych produktów Pola- cy szukają online, co jest obecnie najlepszą i najbez- pieczniejszą alternatywą. Aż 77% osób, które wzięły udział w badaniu zadeklarowało, że w ostatnim cza- sie zrobiło zakupy przez Internet. Przeciwnej odpowie- dzi udzieliło 23% badanych. Okazuje się, że większość Polaków nie ma żad- nych obaw związanych z realizacją zamówień online (67%), co wynika ze znajomości zasad bezpiecznej dostawy i możliwości wprowadzonych obecnie przez firmy kurierskie (mowa m.in. o opcji wyboru dosta- wy bezkontaktowej). Czas spędzany w domu zdecydowanie sprzy- ja aktywnościom, na które wcześniej nie wszyst- kim udawało się znaleźć czas. Wśród nich królu- ją gruntowne domowe porządki (które zadeklaro- wało aż 58% uczestników badania). Połowa z nich (50%) czas spędzany w domu poświęca na poszu- kiwanie wnętrzarskich inspiracji w Internecie. Nie- co mniejszą popularnością wśród badanych cieszą się porządki na balkonie lub w ogródku (37%). Na dalszych pozycjach listy najczęstszych aktywności znalazły się zmiany aranżacyjne – przemeblowa- nia i drobne prace niewymagające wizyt w sklepach stacjonarnych (25%) oraz zakup dodatków wnę- trzarskich w Internecie (13%). Tygodnie upływające w przestrzeni własnych czterech ścian okazują się doskonałą okazją do tego, by przyjrzeć się im dokładniej niż zazwyczaj i zaplano- wać wprowadzenie zmian. Ponad połowa (55%) an- kietowanych dostrzegła w swoim domu kilka sfer wy- magających odświeżenia, 26% z nich jest zdania, że miejsc, które chciałoby odmienić jest wiele. Jedynie 10% ankietowanych nie dostrzega potrzeby remon- tu w swoim domu, a 9% nie ma w tej kwestii zdania. Jak pokazują badania, większość z nas przebywa w swoich wnętrzach z przyjemnością, choć dla czę- ści z osób frustrujące bywają ograniczenia związane z przemieszczaniem się. Grupa 35% uczestników ba- dania zadeklarowała, że czas spędzany w domu nie jest dla nich uciążliwy. Według 53% respondentów długie przebywanie jest dla nich odrobinę męczące, choć bardzo lubi przestrzeń swoich mieszkań i do- mów. Pozostała część badanych przyznała, że czas spędzany w jednym miejscu negatywnie wpływa na ich samopoczucie. q Konkurs Red Dot ze względu na swój prestiż i mię- dzynarodowy charakter jest porównywany do Osca- rów branży wnętrzarskiej. Co roku jury ocenia tysiące zgłoszeń, nagrody są przyznawane w trzech katego- riach: projektowanie produktu, projektowanie komu- nikacji oraz projekt koncepcyjny. Tegoroczna edycja przyniosła sukces polskie- mu producentowi mebli łazienkowych – marce De- vo. Red Dota otrzymała kolekcja „Oval” – projekt autorstwa Grynasz Studio. To kolejny sukces tej re- alizacji. Wcześniej została doceniona w konkursie „Dobry Wzór 2019”, organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, jedną z najstarszych instytucji zajmujących się wzornictwem przemy- słowym w Europie. Zdobyła również nagrodę must have 2019. q Red Dot dla projektu Grynasz Studio Devo, polski producent mebli łazienkowych, zdobył prestiżową nagrodę w międzynarodowym konkursie „Red Dot 2020” za nowatorską kolekcję „Oval”. Autorami projektu są Marta Niemywska- -Grynasz oraz Dawid Grynasz z Grynasz Studio. Dawid Grynasz i Marta Niemywska-Grynasz z Grynasz Studio. Kolekcja „Oval”, prod. Devo. Fot. Katarzyna Kural-Sadowska. Platforma Homebook przeprowadziła wśród Internautów ankietę dotyczącą tego, jak akcja #zostańwdomu wpłynęła ich decyzje odnośnie remontów i zmian aran- żacyjnych.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=