Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2021

46 branża • targi CIFF 2021 pod znakiem sukcesu Innowacyjne rozwiązania prezentowane przez wystawców, trendy proponowane przez projektantów dla poprawy jakości środowiska życia i pracy, a także wydarzenia i konferencje inspirujące profesjonalistów z branży – to wszystko złożyło się na sukces 47. edycji CIFF Guangzhou. Kolejne edycje CIFF: 48. CIFF Shanghai 2021: 3-6 września 2021 r. 49. CIFF Guangzhou 2022: 18-21 marca 2022 r. (faza I) 28-31marca 2022 r. (faza II) biznes.meble.pl | maj 2021 T argi zakończyły się 31 marca i w ciągu 8 dni (4 dni w pierwszej fazie i 4 dni w drugiej), zgromadzi- ły prawie 4 tys. wystawców, których stoiska zajęły łącznie 750 tys. m 2 . Równie imponu- jąca była liczba branżowych gości: 357.809, tj.o ponad 20%więcej wporównaniu z CIFF Guangzhou 2019, ostatnią edycją przed pandemią,która odbyła się wdwóch fazach. CIFF Guangzhou to jedyne na świecie wydarzenie z potencjałem do stworzenia silnej synergii między chińskim rynkiem wewnętrznym a rynkami międzynarodowy- mi.Tegoroczna edycja zintegrowała targowe wydarzenia i spotkania biznesowe z działa- niami na internetowej platformie CIFF Clo- ud, która uzyskała 7,6 mln wyświetleń i CIFF mini APP, która zarejestrowała 2,36 mln lo- gowań. Celem tych działań było zwiększe- nie opłacalności współpracy między wy- stawcami i odwiedzającymi, przy zwróceniu szczególnej uwagi na zagranicznych nabyw- ców, którzy obecnie nie mogli uczestniczyć w CIFF. Ponad 100 konferencji i 20 wystaw desi- gnu organizowanych przez CIFF we współ- pracy ze znanymi projektantami, eksper- tami rynkowymi, markami projektowymi, mediami, stowarzyszeniami handlowymi i uniwersytetami były cennymi źródłami in- spiracji, świadczącymi o jakościowym wzro- ście chińskich produktów, coraz bardziej do- cenianych w skali globalnej. q ↑ ↑ Wystawa „Outdoor & Leisure” skoncentrowała się na stylu życia na świeżym powietrzu, oferując coraz bardziej wyrafinowane rozwiązania popra- wiające jakość i komfort poza domem. ← ← Tegoroczną edycję targów CIFF Guangzhou odwie- dziło 357.809 branżowych gości z całego świata. ↑ ↑ W pawilonie „Office Environment Theme Pavilion” badano, w jaki sposób wybór zawodu oznacza wybieranie marzeń, konfrontując wymagania młodszych pokoleń ze światem życia biurowego.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=