Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2021

49 wywiad • branża biznes.meble.pl | maj 2021 O statnie miesiące to dla Com- plet Furniture czas intensyw- nego rozwoju. Przyjrzyjmy się ważnym dla tego rozwoju obszarom, a zacznijmy od rebrandingu firmy. Dla- czego zdecydowali się Państwo na jego przeprowadzenie akurat teraz i co pod- kreślają wprowadzone zmiany? W tym roku obchodzimy 30-lecie na- szej działalności. Przez trzy dekady zmie- nialiśmy formy prawne spółki, doko- nywaliśmy pewnych korekt w nazwie i wyglądzie naszego brandu. Tegoroczny rebranding jest znaczącą modyfikacją do- tychczasowego znaku graficznego i ma na celu podkreślenie wartości, którymi się kierujemy. Jesteśmy producentem i eks- porterem mebli tapicerowanych. Powsta- ją one dzięki umiejętnościom naszych doświadczonych rzemieślników, którym udaje się łączyć funkcjonalność i trwałość z atrakcyjnym wizualnie designem. Prze- wagę konkurencyjną budujemy na dobrym stosunku jakości do oferowanej ceny. Rebranding wyznacza dalszą dywersy- fikację działań Complet Furniture, polega- jącą na ponownym wejściu na rynek pol- ski, poprzez sprzedaż we własnym sklepie internetowym. Otwieramy się także na nowe obszary współpracy z architektami i projektantami wnętrz oraz z uczelniami wyższymi, a do oferty wprowadzamy nowe kategorie produktów. Nasze aktualne logo jest utrzyma- ne w jednolitym kolorze mahoniowym. Symbolizuje ono drewno z certyfikatem FSC, z którego korzystamy prowadząc działalność. Obie części składowe logo- typu podkreślają holistyczne podejście marki do takich wartości, jak rzetelność, wysoka jakość, społeczna odpowiedzial- ność biznesu, uczciwość wobec partne- rów biznesowych, czy dbałość o kadrę pracowniczą. Dzięki nowoczesnemu de- signowi naszego nowe logo stało się wy- znacznikiem podążania za aktualnymi trendami oraz topowym wzornictwem przemysłowym. Przyszłość należy do Robert Chmielewski, właściciel Complet Furniture, o rebrandingu, budowaniu strategii sprzedaży online, a także aktualnych wyzwaniach i problemach branży meblarskiej. Rozmawiała: Anna Szypulska e-commerce Aktualnie największymi wyzwaniami w branży meblarskiej są problemy z dostępnością surowców do produkcji mebli oraz ich szalejące ceny. Zjawisko to towarzyszy nam od jesieni 2020 roku.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=