Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2021

88 chillout • pasje biznes.meble.pl | maj 2021 C hoć na co dzień pracuję w Bakata Design, rodzinnej firmie zajmującej się wypo- sażeniem powierzchni biuro- wych, wraz z prezesem–moim tatą Toma- szem Lampką oraz Piotrem Skowrońskim – moim mężem, każdą wolną chwilę po- święcam jeździectwu. Z zawodu jestem ar- chitektem wnętrz. W firmie dbam o selek- cję i wysoki poziom produktów w naszym portfolio, odpowiadam też za wizerunek firmy m. in. poprzez aranżacje showroom- -ów we Wrocławiu i Warszawie, promocję oraz aktywność w mediach. Jestem szczę- śliwa, bo robię to, co lubię, jednak moje serce jest gdzie indziej. Od rana mam dobry humor Jeździectwo wydobywa ze mnie to, co najlepsze, napełnia mnie pozytywną ener- gią. Mój mąż Piotr żartuje, że łatwo poznać, czy w danym dniu jadę do stajni: od rana mam świetny humor, widzę tylko same po- zytywy. Ten stan ducha przekłada się oczy- wiście na inne obszary mojego życia. Pro- blemy w mojej pracy zawodowej odbieram jak wyzwania, z którymi trzeba się zmie- rzyć, żadne nie urastają do rangi nierozwią- zywalnych. Czas spędzony z końmi, na ło- nie natury pomaga mi się skoncentrować, „wyczyścić” głowę z negatywnych emocji. Choć z natury jestem raczej „sową” i moją porą aktywności jest wieczór, do koni chęt- nie wstanę nawet i o świcie. Nie ma złego czasu na konie! Ale moja pasja to nie tylko przyjemność, to także okazja do szlifowania charakteru i pokonywania własnych słabo- ści. Nigdy nie byłam specjalnie typem spor- towca, tymczasem zgranie się z koniem, podążanie za jego ruchem to naprawdę in- tensywny wysiłek fizyczny. Spotykałam się z takimi opiniami, że jazda konna sprowa- dza się do siedzenia na końskim grzbiecie i jedyniemięśnie czworonoga pracują w tym duecie. Takie teorie wywołują uśmiech na mojej twarzy, zapraszam wtedy takich dyle- tantów do stajni i zachęcam do weryfikacji swoich poglądów. Jeździectwo wymaga też ogromnej cierpliwości. Praca z koniem nie jest prosta, wykonuje się setki powtórzeń, każdy element, każdy krok trzeba sumien- nie przepracować. Droga na skróty nie jest wskazana, więcej można w ten sposób ze- psuć niż zyskać. Te zwierzęta uczą nas em- patii, to żywe stworzenia, tak jak my mają różne charaktery, temperamenty, przeży- wają różne emocje. Jeździec musi to respek- tować, nie tylko dlatego że to duże, silne zwierzę, które człowiekowi może wyrzą- dzić krzywdę, ale przede wszystkim dlatego, że to człowiek postanowił jeździć na koniu, a nie on zamarzył go nosić. Moja firma, mój koń Ludzie często pytają mnie co oznacza nazwa firmy Bakata i skąd się wzięła. Gdy dowiadują się, że nazwałam naszą rodzin- ną firmę imieniem mojego ukochanego ko- nia są zaskoczeni. Co wyposażanie biur i in- nych wnętrz publicznych ma wspólnego z końmi? Na pewno chciałam w ten sposób uhonorować mojego wyjątkowego towarzy- sza, ale też podkreślić, że swoją pracę, pro- jektowanie wnętrz, dobry design lubię rów- nie mocno, co jeździectwo; że to także moja pasja. Jestem też głęboko przekonana, że wiele rzeczy, których nauczyłam się w sio- dle, przydaje się także na niwie zawodowej. Wytrwałość,zdecydowanie,zaangażowanie, umiejętność budowania relacji i szybkiego podejmowania decyzji – to wszystko uwa- żam za swoje atuty, bardzo przydatne w co- dziennym prowadzeniu firmy, biznesowych negocjacjach, współpracy i kontaktach z na- szymi partnerami i klientami. Jeździectwo to wspaniałe, wciągające hobby, takie na całe życie. W swojej pracy Koń bardzo dużo daje człowiekowi i ta wzajemna relacja potrafi być naprawdę niezwykła, ale człowiek też musi się w nią zaangażować, poświęcić czas, a przede wszystkim szanować konia i jego potrzeby. Jeździec musi wiedzieć czego chce, wykazać się stanowczością, konsekwencją, siłą charakteru, opanowaniem – koń powinien czuć, że ma w jeźdźcu prawdziwego przewodnika. wydobywa ze mnie to, co najlepsze Tekst: Aleksandra Skowrońska Jeździectwo

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=