Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" maj 2022

83 biznes.meble.pl | maj 2022 P rzypomnijmy, że to właśnie AMI Polska wprowadziła na polski ry- nek tak uznanych, światowych producentów, jak Salice i Camar, pozo- stając ich generalnym dystrybutorem po dzień dzisiejszy. W kolejnych latach do oferty dołączały inne z uznanych, wło- skich fabryk, m.in. Elletipi, Vapsint czy Servetto – dziś to łącznie kilkunastu pro- ducentów reprezentowanych w Polsce. Przekłada się to na prawie tysiąc różnego rodzaju akcesoriów meblowych, dystrybu- owanych z magazynu centralnego w Ło- dzi, których wybór znaleźć można także na niedawno odświeżonej stronie inter- netowej – www.amipolska.pl . Precyzyjnie pogrupowano tam oferty poszczególnych dostawców, wyróżniono także najpopu- larniejsze kategorie produktów – zawiasy i systemy otwarć Salice, zawieszki do sza- fek górnych i dolnych, sortowniki Elletipi czy siłowniki Vapsint. Teraz znajdziemy tam także produkty kolejnych firm – Do- nati i Serrature Meroni. Założona przez braci Donati firma (dziś na jej czele stoi Adriano Donati) powsta- ła w 1982 r. w położonej na północy Włoch miejscowości Cibrone di Nibionno. Od sa- mego początku postawiła na produkcję Nowe prowadnice i zamki w ofercie AMI Polska Od ponad 25 lat łódzka firma AMI Polska pozostaje jednym z kluczowych graczy na rynku akcesoriów meblowych najwyższej jakości. Jednak cały czas stara się włączać do swojej oferty kolejne produkty poszukiwane przez fabryki mebli, stolarnie, architektów i klientów detalicznych. Ami Polska sp. z o.o. | 92-735 Łódź | ul. Pomorska 352 | tel. 42 679 26 22; 42 679 36 30 fax 42 679 31 52 | amipolska@amipolska.pl | www.amipolska.pl tów akcesoriów meblowych we Włoszech – został założony jeszcze w 1945 r. przez Andrea Meroniego. Początkowo wyspecjali- zowany w tradycyjnych zamkach, z czasem poszerzał swoją ofertę i dziś znajdziemy w niej całą gamę rozwiązań do otwierania i zamykania frontów meblowych (oddziel- na część firmy zajmuje się też zamkami do drzwi). W ofercie meblowej znajdziemy wszystkie typy zamków – pojedyncze, po- dwójne, centralne czy baskwilowe, dostępne są także specjalistyczne zamki do wszelkich typów rolet meblowych. Wśród nowości, na uwagę zasługują zamki stosowane w me- talowych szafkach – przede wszystkim ba- senowych, wyposażone w automatyczny zatrzask, dostępne zarówno w wersji zamy- kanej na kluczyk, jak i zamek szyfrowy czy magnes. Wkrótce do oferty mają też zostać wprowadzone zupełnie nowe rodzaje za- mknięć – sterowane przez specjalną aplika- cję w telefonie. q Wyłącznym importerem Donati i Serrature Meroni jest AMI Polska sp. z o.o. szerokiego typu prowadnic (kryte, kulko- we i rolkowe) dbając o równowagę pomię- dzy dobrą jakością, a przyjazną dla kieszeni ceną – co aktualne jest po dziś dzień. Nowy rozdział w jej działalności został zapocząt- kowany kilka lat temu, gdy w ofercie pojawi- ła się rodzina prowadnic serii D.XX , w której znajdziemy zarówno modele z cichym i ła- godnym domykaniem (seria D25), jak i push to open (seria D23P). Najnowsza linia to prowadnice serii D26 zaopatrzone w klipy z dodatkową regulacją. Warto także zwró- cić uwagę na serię D28 przeznaczoną do du- żych obciążeń. Prowadnice Donati to opty- malne rozwiązanie dla wszystkich, którzy z powodów ekonomicznych nie są w stanie używać najdroższych rozwiązań, chcąc za- razem uniknąć zakupu marnej jakości azja- tyckich podróbek. Włoski producent zamków – Serratu- re Meroni – w ofercie AMI Polska znajdo- wał się już prawie dekadę temu, ale ów- czesna sytuacja rynkowa i zainteresowanie klientów właśnie niskiej jakości produktami sprawiły, że nie udało mu się mocniej zaist- nieć w branżowej świadomości. Dziś czasy są inne, stąd Meroni powraca – i to z jeszcze pełniejszą ofertą.Warto pamiętać,że tawło- ska firma to jeden z najstarszych producen- advertorial • temat wydania

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==