Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

31 advertorial • branża O  tym, jak ważne jest bezbłęd- ne ich przekazanie wie każdy producent, jednak niestety po- myłki się zdarzają, warto więc zawcza- su pomyśleć o ich wyeliminowaniu. A co z aktualizacjami oferty? Jak w szybki sposób przekazać wszelkie nowości lub zmiany kontrahentom? W tych przypad- kach bez wątpienia przyda się TopSolid Planner. TopSolid Planner to w pełni zintegro- wany moduł topowego programu umożli- wiającego projektowanie oraz produkcję mebli TopSolid Wood. Ten ceniony na ca- łym świecie program CAD/CAM pozwala na wygodną, w pełni parametryczną pra- cę na modelu 3D. Tym samym niwelując konieczność projektowania każdej części z osobna. Dodatkowo jest on w pełni aso- cjatywny, a więc każda późniejsza zmiana lub poprawka w konstrukcji mebla wpły- wa także na dokonanie automatycznych zmian w dokumentacji 2D, wycenach oraz programach na maszyny CNC. Planner to końcówka, której głównym zadaniem jest wspomóc salony sprzedaży producentów mebli, a także działy han- dlowe. Jest to proste w nauce narzędzie pozwalające na prezentacje mebli w za- budowie przy wykorzystaniu parame- trycznych bibliotek gotowych mebli oraz półfabrykatów. Biblioteki te synchro- nizowane są bezpośrednio z zakładem produkcyjnym. To powoduję, że wszel- kie nowości, aktualizacje oferty trafia- ją do salonów sprzedaży oraz handlow- ców automatycznie. Tym samym zbędne staje się produkowanie specjalnych, pa- pierowych katalogów. Zakres zmiennych poszczególnych elementów zależy od pa- rametrów, jakie zostaną udostępnione przez dział projektowy w zakładzie. Syn- chronizowane są nie tylko biblioteki wy- robów, ale również ich cenniki. Dodatkowym walorem jaki niesie ze sobą korzystanie z TopSolid Planner jest możliwość bezpośredniej kontroli nad za- mówieniami. Przy użyciu końcówki nie tylko możemy wysyłać dane do kontra- hentów, ale również odsyłać zamówienie z salonów sprzedaży bezpośrednio do na- szej fabryki. Minimalizujemy tym samym czas oraz ilość danych za pomocą jakich salon sprzedaży kontaktuje się z produk- cją. Wymiary, kolor, rodzaj okuć itd. to wszystko znajduje się w zestawie danych, który wysyłany jest bezpośrednio do za- kładu produkcyjnego. Bez wątpienia du- żym atutem tego rozwiązania jest także fakt, że projekt zawiera w sobie całą tech- nologię, a proces produkcyjny jest auto- matyzowany dzięki TopSolid Wood CAM. Dzięki zastosowaniu rozwiązania Top- Solid Planner jesteśmy więc w stanie nie tylko przyspieszyć i uprościć komunikację z salonami sprzedaży oraz handlowcami, ale przede wszystkim przyspieszyć prze- syłanie bezbłędnych danych z ww. do za- kładu produkcyjnego. Wdrażając Plannera uzyskujecie również Państwo narzędzie, które zastąpi zalegające papierowe kata- logi i pozwoli w szybki sposób zbudować razem z klientem jego wymarzone meble. Umożliwi to znaczne ułatwianie organi- zacji pracy w firmie, a co za tym idzie bez wątpienie pozwoli podnieść jej zyski. q TopSolid Planner czyli połączenie Kupno mebli przez klienta w salonie sprzedaży to dopiero pierwszy etap, a w zasadzie początek podróży, jaką muszą przejść dane od zamówienia do wyprodukowania zamówionej konfiguracji. biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019 TopSolution | 02-972 Warszawa | ul. Ks. Prym. Augusta Hlonda 10b/3 | tel. +48 22 314 69 19 info@topsolution.pl salonów sprzedaży z produkcją

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=