Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

81 targi • branża biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019 niebagatelne znaczenie dla przemysłu drzewnego. „Ligna” zasłużyła na renomę globalne- go wydarzenia w branży obróbki drewna oraz miejsca, w którym można zaprezen- tować najnowsze innowacje – powiedział dr Andreas Gruchow, członek zarzą- du Deutsche Messe. –  1.500 wystawców z 50 krajów zaprezentowało swoje im- ponujące rozwiązania, czyniąc innowa- cje namacalnymi i łatwymi do zrozumie- nia dla użytkowników z każdego sektora przemysłu, na nieporównywalną na świe- cie skalę. Koncentrując się na digitalizacji, automatyzacji, robotyce i rewolucyjnych zastosowaniach technologii obróbki po- wierzchni, wystawcy odegrali ważną rolę w napędzaniu postępu technologicznego. Technologie, uważane za wizjonerskie na poprzedniej edycji targów„Ligna”, stały się rzeczywistością. Do Hanoweru przybyło ponad 90 tys. odwiedzających z ponad 100 kra- ←↑ Na 5.000 m², pod hasłem „Your solution”, Homag zapre- zentował szeroką gamę rozwiązań, z których wszystkie pomagają firmom sprostać dzisiejszym wymaganiom ryn- ku oraz trendom przyszłości. Na ekspozycji pokazano dwie nowe, zintegrowane koncepcje warsztatowe, specjalnie zaprojektowane dla stolarzy. Prezentowano także w pełni sieciową, zautomatyzowaną i całkowicie autonomiczną koncepcję dla MŚP – rozwiązanie do wysokiej wydajności produkcji mebli przy dużej prędkości. → → Firma Salvamac skupia się na półautomatycz- nych pilarkach „Classic” 40, 50 (na zdjęciu) i 60, które wymagają ograniczonej inwestycji, ale stanowią decydujący krok w kierunku szybszej, bezpieczniejszej i bardziej wydajnej produkcji. ↑ ↑ Podczas targów „Ligna 2019” Remmers przed- stawił najnowsze produkty i najważ- niejsze innowacje w farbach i powło- kach do drewna dla rzemiosła i przemysłu. ↓→ 6 tys. m 2 innowacji, z naciskiem na robotyzację i cyfryzację – tak firma Biesse przedstawiała przyszłość Przemysłu 4.0 podczas targów „Ligna”.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=