Miesięcznik "BIZNES meble.pl" czerwiec-lipiec 2019

95 wiadomości • design biznes meble.pl | czerwiec-lipiec 2019 10. edycja Design Tokyo odbędzie się w dniach 26-28 czerwca br. 20 lat minie 14 lipca br. od śmierci Władysława Hasiora, polskiego artysty związanego z Podhalem Ekspozycja z sofami marki Inspirium. Inspirium poszerza sprzedaż Młoda, dynamiczna marka Inspirium sukcesywnie zdobywa silną pozycję na polskim rynku wyposażenia wnętrz, jak również za granicą. Adam Budzyński i Jakub Bartos, członkowie Zarządu pracowni Decoroom. O historii Smanii i jej charakterystycznym międzynarodo- wym stylu, pełnym odwołań do Art Deco i postmodernizmu opowiedział Michał Nowicki. Fot. Kamil Kozielewicz, Kreatyw! Media. 10 lat pracowni Decoroom Adam Budzyński i Jakub Bartos to członkowie Zarządu obchodzącej jubileusz pracowni Decoroom, która jest jednym z pionierów w kwestii usługi kompleksowego wykończenia mieszkań „pod klucz”. Jak mówi Jakub Bartos, pracownia architekto- niczna powstała przede wszystkim z pasji tworze- nia niepowtarzalnych, dalekich od sztampy wnętrz. Rozpoczęliśmy działalność w momencie wzrostu zapotrzebowania na usługi wykończenia mieszkań „pod klucz”, uznając po analizie rynku, że ma- my wszelkie zasoby, by sprostać oczekiwaniom zarówno deweloperów, jak i klientów indywidu- alnych. Aby połączyć pasję z pracą, wystarczyła nam szybka decyzja, podjęta w odpowiednim mo- mencie i wytrwałość, by sukcesywnie podążać ob- raną ścieżką – opowiada o początkach pracowni Jakub Bartos. Jak informuje Adam Budzyński, zespół składa się z grupy pasjonatów, mających wieloletnie do- świadczenie w pracy nad projektami różnego za- kresu, dzięki czemu doskonale się uzupełniamy. Praca w tak zgranym i utalentowanym zespole to dla nas nieskrywana przyjemność. Lubimy wspól- nie obserwować, jak to, co stworzyliśmy zaczyna się materializować i nabiera rzeczywistych kształ- tów. Wciąż dopracowujemy szczegóły, poszukuje- my odpowiednich form i ciekawych rozwiązań, by każdy skończony projekt był powodem do dumy dla całej pracowni – przekonuje Adam Budzyński. Początkowo działalność Decoroom opierała się na pracy kilku osób. Obecnie firma liczy ponad 50 osób i 70 ekip wykończeniowych. Ma na swo- im koncie ponad 1,5 tys. zrealizowanych projektów. W międzyczasie pracownia zdobyła European Pro- perty Awards. Od 4 lat jako Członek Wpierający na- leży również do Polskiego Związku Firm Deweloper- skich. q Monika Struska, Inspirium: Nasz sukces jest efektem konsekwentnie realizowanych planów. Od początku chcieliśmy, aby nasz produkt odróżniał się od konkurencji estetyką i jakością. To okazało się właściwym kierunkiem. Nasze propozycje zwracają uwagę zagranicznych specjalistów od sprzedaży mebli wypoczynkowych. Z atrakcyjnymi cenowo, a równocześnie ciekawymi wzorniczo meblami łatwiej jest nam wyjść na rynki zagraniczne. W br. meble firmy z Żywca sukcesywnie pojawia- ją się na obiecujących handlowo rynkach zagranicz- nych. Rok 2019 to wyjątkowo dynamiczny czas roz- woju dla Inspirium. Udowodnił to już pierwszy kwar- tał tego roku. Po udanym debiucie w Bułgarii modele W trakcie wieczornego spotkania dziennikarze, archi- tekci i klienci salonu mieli okazję zapoznać się z mebla- mi, które pojawiły się na ekspozycji. Archidzieło to jedy- ny przedstawiciel marki w Polsce. Ojcem marki jest Al- berto Smania – pilot i kierowca rajdowy. Z pasji do mebli stworzył manufakturę produkującą meble łączące w so- bie szlachetne materiały. W tworzeniu ekskluzywnych ko- lekcji Smania ma ponad 50-letnie doświadczenie. W portfolio marki znajduje się kilka kolekcji mebli do salonu, jadalni i gabinetu. Uwagę zwracają tu de- tale, które nadają im luksusowy charakter. Za inspira- cje do tych projektów posłużyły jachty pływające wo- kół Capri oraz cumujące u Wybrzeża Amalfi. Firma od wielu lat współpracuje z najlepszymi włoskimi architektami i projektantami. Warto wymie- nić takie nazwiska, jak Fabian Pellegrinet Conte, Mas- simo Iosa Ghini czy Alessandro La Spada. q Smania w salonie Archidzieło W warszawskim salonie Archidzieło odbyła się premiera luksusowej włoskiej marki Smania. żywieckiego producenta pojawiły się również w Esto- nii i na Litwie. Plany handlowe obejmują także ko- lejne kraje wschodnioeuropejskie i azjatyckie. Nieba- wem sofy Inspirium będą dostępne w Rosji i Katarze. Inspirium specjalizuje się w produkcji mebli wy- poczynkowych. W krótkim czasie marce udało się zbu- dować bogate portfolio produktów. Dzięki konsekwent- nie realizowanym planom handlowym meble dostępne są już w 24 salonach na terenie Polski. Już dziś firma odnotowuje stałe wzrosty sprzedaży. Pomiędzy rokiem 2017 a 2018 wolumen produkcji wzrósł o 100%. Produktem flagowym marki są sofy. W momen- cie wyboru tego typu mebli, klienci szczególną wa- gę przykładają do komfortu. Dlatego technolodzy fir- my opracowali własny system zwiększający wygodę korzystania z mebli – „SoftLayers”. Główną rolę od- grywa tutaj wyjątkowo miękka pianka poliuretanowa, na której wierzchu znajduje się gruba warstwa natu- ralnego pierza. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=