Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" czerwiec-lipiec 2022

biznes.meble.pl | czerwiec-lipiec 2022 wiadomości • branża r e k l a m a euroterm.com.pl Dostawca najwyższej jakości klejów termotopliwych do produkcji m.in. : ✓ materaców ✓ sprężyn kieszeniowych ✓ mebli tapicerowanych ✓ Wysyłka w ciągu 24h ✓ Wydajność, precyzja i szybkość klejenia ✓ Optymalizacja zużycia ✓ Doradztwo techniczne Podwyżki zagrażają branży meblarskiej Lawinowy wzrost kosztów produkcji mebli to poważne zagrożenie dla konkurencyjności polskich producentów mebli. Czy pomoże apel do rządu o umożliwienie recyklingu drewna poużytkowego? Rosnące ceny surowców drzewnych i coraz wyższe koszty produkcji zagra- żają branży meblarskiej w Polsce, która w dużej mierze napędza polski eksport. Ratunkiem dla polskich producentów, a także dla środowiska, mogłyby być re- gulacje, dzięki którym możliwe byłoby powtórne wykorzystywanie drewna po- użytkowego. O wprowadzenie takich przepisów zaapelowała Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. 30 maja Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producen- tów Mebli, wystosował oficjalne pismo do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego. W liście, w imieniu całej branży, postuluje o zaangażowanie premiera w kwestie uregulowania możliwości wykorzystywania w przemyśle drzewnym, w tym meblarskim drewna poużytkowego (odzysku, a także im- portu). Jak pisze, wprowadzenie rozwiązań prawnych pozwalających na recy- kling drewna poużytkowego zmniejszyłoby presję na zakupy pełnowartościowe- go surowca drzewnego, a tym samym mogłoby zapobiec dalszym podwyżkom podstawowych surowców drzewnych. Podwyżki te przekładają się na lawino- wy wzrost kosztów produkcji meblarskiej, co stanowi poważne zagrożenie dla utrzymania konkurencyjności polskich producentów mebli na rynkach zagra- nicznych oraz – na skutek malejących marż – generuje problemy na poziomie finansowania inwestycji czy rozwoju produktów. Polski przemysł oparty na przerobie surowca drzewnego od lat postulu- je, aby wprowadzić w Polsce rozwiązania prawne, które umożliwiłyby recykling drewna poużytkowego. Niestety, wciąż wszelkie pozostałości, chociażby z ob- róbki płyt drewnopochodnych, traktowane są jako odpady bez możliwości ich dalszego przerobu lub traktowania jako biomasy. Tymczasem, w wielu krajach unijnych przepisy pozwalają na dalszy przerób określonych pozostałości drew- nopochodnych, dzięki czemu zmniejsza się presja na zakupy pełnowartościo- wego surowca drzewnego. OIGPM dodaje, że Lasy Państwowe od kilku lat nie są w stanie sprostać potrzebom przemysłu drzewnego. W dodatku, spora część drewna jest eks- portowana poza granice Polski lub spalana na potrzeby energetyki. To sprawia, że polscy producenci mebli muszą się zmagać nie tylko z brakiem surowca na rynku, ale też z jednymi z najwyższych cen w Europie. q Włoski rynek wciąż na fali Pierwszy kwartał 2022 r. potwierdził dobrą kondycję branży technologii drzewnej i meblarskiej we Włoszech. Świadczy o tym kwartalna ankieta przeprowadzona przez Biuro Studiów ACIMALL, które skupia włoskich producentów maszyn, narzędzi i urządzeń. W okresie styczeń-marzec 2022 r. zamówienia wzrosły o 21,7% w porów- naniu z analogicznym kwartałem 2021 r., na co złożyły się wzrost o 35,1% na rynku krajowym, wciąż wykazującym wysoką skłonność do inwestowania oraz 3,3% w eksporcie. Portfel zamówień jest stabilny przy 6 miesiącach zabezpieczonej produk- cji (6,1 miesiąca w okresie październik-grudzień 2021 r.). Niestety, obserwo- wany jest silny wzrost cen, o 5,3% w pierwszym kwartale 2022 r., kontynuują- cy trend odnotowany w ubiegłym roku. Płacimy wysoką opłatę za trudną sytuację zakupów i łańcuchów dostaw – powiedział Luigi De Vito, prezes ACIMALL. –  Globalny system gospodar- czo-produkcyjny stoi w obliczu sytuacji, którą pogorszyła wojna w Europie Wschodniej, a także utrzymująca się niepewność co do możliwego rozwoju pandemii w drugiej połowie roku. W tej chwili wciąż trudno powiedzieć, kiedy wrócimy do normalności. q IKEA wydała w Polsce miliard i dalej inwestuje Spółka nabywa gotową do budowy farmę wiatrową i park solarny o łącznej mocy 92 MW. W oficjalnym komunikacie opublikowanym przez IKEA, poinformowano, że całkowita wartość transakcji wynosi 190 mln euro. Ważnym elementem realizacji planów klimatycznych IKEA są inwestycje w od- nawialne źródła energii (OZE). Umowa na nowy projekt została podpisana z OX2, wiodącą firmą w dziedzinie wielkoskalowej energetyki wiatrowej i słonecznej na lą- dzie. Obie inwestycje mają zostać ukończone do końca 2024 roku, a ich celem jest zapewnienie długoterminowego dostępu do energii odnawialnej dla IKEA Retail i jej partnerów w Polsce. Inwestycja obniży ślad klimatyczny IKEA i przyczyni się do te- go, że w skali globalnej stanie się biznesem pozytywnym dla klimatu do 2030 r. Na inwestycję składać się będzie farma wiatrowa o mocy 63 MW w miej- scowości Wysoka (woj. wielkopolskie) oraz farma fotowoltaiczna o mocy 29 MW w miejscowości Recz (woj. zachodniopomorskie). Połączone portfolio będzie pro- dukować około 210 GWh rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez około 36 tys. gospodarstw domowych. Cieszymy się, że możemy rozwijać nasze portfolio energii odnawialnej w Pol- sce. Nowa inwestycja stanowi ważny krok dla Ingka Investments, który przekła- da się na dalsze zmniejszanie śladu klimatycznego IKEA Retail, w tym dystrybu- cji i logistyki, a także wśród partnerów IKEA w całym kraju. Po ostatnich inwe- stycjach w energię odnawialną w Hiszpanii i Niemczech, projekty w Polsce są dowodem naszego stałego zaangażowania w projekty w tych krajach, w których działa IKEA Retail oraz zwiększania udziału energii odnawialnej w łańcuchu war- tości IKEA – mówi Krister Mattsson, dyrektor zarządzający Ingka Investments. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=