Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2018

wiadomoĂci 71% nowych mieszkań w Polsce kupiono w pierwszym kwartale br. za gotówkę – informuje Narodowy Bank Polski (w siedmiu największych miastach Polski wartość kupionych za gotówkę mieszkań to 5 mld zł) TARGOWY DEBIUT związany był z planem wejścia firmy Polipol na polski rynek. Chociaż związki firmy z Polską sięgają 1993 r., kiedy to rozpoczęła dzia- łalność pierwsza fabryka w Chodzieży, to jednak całość produkowanych w niej i kolejnych powstających w Polsce za- kładach sprzedawana była do tej pory za granicą. Potencjał produkcyjny Grupy Polipol to obecnie 8 fabryk, z których 6 zlokalizowanych jest w Polsce. Są to: Polipol Meble Polska w Chojnicach (uruchomiony w 1994 r., powierzchnia ok. 25 tys. m 2 , zatrudnienie ok. 1 tys. osób), Janipol w Janikowie (uruchomio- ny w 2004 r., powierzchnia ok. 25 tys. m 2 , zatrudnienie ok. 1,1 tys. osób), Leopol w Śremie (uruchomiony w 2007 r., po- Polipol debiutuje Na branżowej mapie Polski pojawiła się nowa impreza: Targi Meblowe Polipol International Polen, których pierwsza edycja odbyła się w dniach 19-20 czerwca w firmowym salonie w Kobylnicy k. Słupska. 22 BIZNES meble.pl [ sierpieñ 2018 W Polsce kupić można będzie 3 z 5 oferowanych przez firmę kolekcji. W dniach 19-20 czerwca w Kobylnicy k. Słupska odbyły się pierwsze targiTargi Meblowe Polipol International Polen. HNI CORPORATION, jeden ze świa- towych liderów rozwiązań biurowych, to spółka notowana na nowojorskiej giełdzie NYSE, zapewniająca produkty i rozwiąza- nia dla domów i środowisk pracy. Firma jest wiodącym dostawcą i producentem mebli biurowych oraz światowym produ- centem kominków, pieców i akcesoriów dla palenisk domowych. Szerokie portfolio HNI tworzą uznane na rynku marki roz- wiązań biurowych (Allsteel, Hon, Gun- locke, Lamex, HBF, HBF Textiles, Maxon i HNI India), dzięki którym firma z powo- dzeniem działa na rynkach Ameryki Pół- nocnej, Azji i Pacyfiku oraz Australii. Dzięki partnerstwu HNI i Grupa Nowy Styl tworzą jednorodną sieć ob- sługi i wsparcia dla globalnych klientów. Wspólne wartości i spójna wizja sprawia- ją, że firmy będą mogły zapewnić ten sam poziom usług i skuteczne rozwiązania na całym świecie, a przez to wspierać klien- tów w działalności na rynku międzynaro- dowym. Do współpracy skłoniło nas podo- bieństwo strategii biznesowej, koncentracja na kliencie i komplementarny zasięg geo- graficzny działalności. Lokalnych klientów w Europie i poza nią będziemy nadal obsłu- giwać samodzielnie, ale dzięki współpracy z HNI znacząco wzmacniamy swoje możli- wości i pozycję konkurencyjną w projektach globalnych – komentuje Adam Krzanow- ski, prezes Grupy Nowy Styl. d Strategiczne partnerstwo Grupy Nowy Styl ibHNI Podczas targów„NeoCon”w Chicago (11-13 czerwca) ogłoszone zostało strategiczne partnerstwo Grupy Nowy Styl i HNI. Obie firmy będą aktywnie współpracować, przede wszystkimwspólnie występować wmiędzynarodowych przetargach. wierzchnia ok. 15 tys. m 2 , zatrudnienie ok. 550 osób), Europol w Podaninie (uruchomiony w 2012 r., powierzchnia ok. 40 tys. m 2 , zatrudnienie ok. 1,1 tys. osób), Polinova Polska w Wągrowcu (uruchomiony w 2015 r., powierzchnia ok. 50 tys. m 2 , zatrudnienie ok. 1,1 tys. osób) oraz zakład w Słupsku, który od marca br. jest w organizacji. Zatrudnie- nie w Grupie Polipol sięga 6 tys. osób, a roczne obroty to ok. 500 mln euro. Meble Polipol powinny być dostępne w sprzedaży w Polsce na przełomie sierp- nia i września br. Jak podkreślał w pre- zentacji firmy Francesco Giordano, odpo- wiadający w Grupie Polipol za sprzedaż poza rynkiem niemieckim, z 5 oferowa- nych przez firmę kolekcji w Polsce kupić można będzie 3. W pierwszym etapie działalności Polipol chciałby nawiązać współpracę z ok. 80 polskimi salonami, w dalszym ich liczba urosłaby do 150- -180. Od swoich odbiorców firma ocze- kuje prezentacji 3 modeli z każdej z 3 ko- lekcji. Zdaniem Francesco Giordano czas realizacji zamówień nie powinien prze- kraczać 6-8 tygodni. Pierwsze wewnętrzne targi meblowe fir- my Polipol International Polen już za nami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu całej imprezy. Bardzo dziękujemy wszyst- kim gościom, którzy w tych dniach odwie- dzili nasz salon w Kobylnicy. Podpisaliśmy wiele dużych kontraktów, co pozwala nam kontynuować wprowadzanie produktów na rynek polski. Nasz zespół tworzy grupa doświadczonych ludzi, którzy będą wspierać i rozwijać markę Polipol w kraju: Małgorza- ta Lipczyńska, Jarosław Górki, Mirosław Sitarek, Maciej Melwiński oraz ja – podsu- mowuje Tomasz Maciejewski, sales mana- ger Poland. d

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=