Miesięcznik "BIZNES meble.pl" sierpień 2018

branĝa X wydarzenia 32 BIZNES meble.pl [ sierpieñ 2018 Wdniach 2-6 lipca br., naVIA University College w duńskimHerning, studenci, nauczyciele, przedstawiciele firm, dziennikarze i partnerzy projektu ze Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Danii uczestniczyli w„Innovation Camp”.Wydarzenie to część projektu„BaltSe@nioR”, koordynowanego przezWydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, współfinansowanego ze środków UE (INTERREG Baltic Sea Region Programme). A n n a S z y p u l s k a Fot. autorka Jørgen Rasmus- sen wprowadzał zgromadzonych na prelekcji słuchaczy w tajniki strategii designu.Tematyka jego wystąpienia była spójna z założeniami projektu„BaltSe@ nioR”, którymi są dostarczanie inno- wacyjnych rozwiązań i wspieranie przed- siębiorstw w regionie Morza Bałtyckiego w rozwoju produktów mających na celu podniesienie komfor- tu i bezpieczeństwa seniorów. Adam Majewski, pracownik Zakładu Projektowania Mebli naWydzialeTechnologii Drewna UP w Pozna- niu prezentował koncepcję opracowaną w multidy- scyplinarnym zespole. W Herning obecni byli przedstawiciele 3 polskich firm, które wydelegowały ich do wzięcia udziału w wydarzeniu otwierającym na współpracę międzyna- rodową i przygotowującym do wyzwań na rynku me- blarskim: Maciej Bartoszek z PerfectWoodHouse, Jędrzej Cukiert z Fabryki Mebli Biuro- wych Maro oraz Ireneusz Maciąg z firmy Feniks Zakład Produkcji Mebli. Zgodnie z misją projektu„BaltSe@ nioR”, którą jest generowanie koncepcji, opracowywanie prototypów i tworzenie nowych modeli biznesowych, uczest- nicy„Innovation Camp”przedstawiali idee nowych produktów, które lepiej spełniają potrzeby rosnącej populacji seniorów (po lewej studentka z Polski – Ewa Gawęcka). Zespoły konkurowały pomiędzy sobą, prezentując innowacyj- ne i zrównoważone meble, rozwiązania do wnętrz oraz do przestrzeni outdoor dla osób starszych. Gośćmi specjalnymi Innovation Camp byli seniorzy. Podczas kilkugodzinnej wizyty konsultowali ze studentami i przedstawicielami biznesu stworzone przez poszczególne grupy projekty, odpowiadając na pytania o ich potrzeby i dysfunkcje. Studenci pracowali w zespołach interdyscyplinarnych (w tej grupie Polskę reprezentowała Jagoda Szeb- ska (druga od prawej)) i wspólnie z firmami wymyślali najlepsze, zrównoważone rozwiązania dla produktów i usług zapewniających seniorom samodzielność we własnym domu. W miÚdzynarodowym dialogu zbseniorami

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=