Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2016

ROL STATGA | Prociunu g. 7 | LT-77103 Siauliai, Lithuania | tel. +370 630 00211 fax: +370 41 507770 | darius.urlakis@rolgroup.com | www.statga.lt advertorial X technologie Z badania przeprowadzonego przez Europejską Fundację na Rzecz Poprawy Życia i Warunków Pracy Eurofound wynika, że 46% Europejczyków prawie jedną czwartą czasu spędza w prowadzącej do zmęczenia ciała albo sprawiającej ból pozycji i z tego powodu jest narażona na długotrwałe problemy zdrowotne. W Polsce sytuacja jest jesz- cze gorsza. Dane ankie- towania ROL ERGO – światowego lidera ryn- ku regulowanych stelaży pod stół wykazu- ją, że prawie 70% Polaków odczuwa w pra- cy fizyczny dyskomfort. Obecnie można zauważyć, że pracodawcy na całym świe- cie uświadomili sobie zależność między wygodnym miejscem pracy a zdrowiem. WPolsce tendencja ta wyraża się w tym, że coraz więcej pracodawców przy wyborze mebli decyduje się na tych producentów, którzy już wdrożyli biurka z innowacyj- nymi stelażami o regulowanej wysokości, stworzonymi w firmie ROL ERGO AB. O ROL ERGO Nasi klienci to światowi liderzy ryn- ku produkcji mebli biurowych – i nie jest to przypadek. ROL ERGO to jeden z największych na świecie dostawców stelaży pod stoły o regulowanej wyso- kości, produkowanych według potrzeb zleceniodawcy. Nie tylko stworzyliśmy elementy ste- rowania stelażami, ale też zarządzamy całym łańcuchem produkcyjnym. Dla- tego właśnie możemy zaoferować klien- towi najwyższą jakość oraz największą skuteczność. Jesteśmy unikalni pod tym względem, że oferujemy klientom stelaże jako wykończone struktury, nie zaś po- jedyncze elementy (kolumny, elemen- ty sterowania), które własnymi siłami w stabilne struktury zmuszony jest mon- tować producent mebli biurowych. Firma ROL ERGO AB, założona w 1985 r. w Jönköping (Szwecja), obec- nie zarządza jednostkami produkcyjnymi w Szwecji, na Litwie, w USA i Chinach. WYJĄTKOWEWZORNICTWO Stabilność stelaży ROL ERGO AB jest zapewniona nawet bez dolnej belki między kolumnami. Technologia Glide® zabezpiecza kolumny przed powstaniem zarysowań, które na stelażach innych producentów powstają już po kilkukrot- nym podniesieniu i opuszczeniu. Funk- cja „rozpoznawania przeszkody”, chro- niąca przedmioty przed zgnieceniem, to część standardowego sprzętu, nie zaś opcja dodatkowa. Funkcja łagodnego „uruchomienia i zatrzymania” powoduje wrażenie niezawodnego funkcjonowa- nia. Z kolei technologia Super Silent sku- tecznie zmniejsza dźwięk stelaży – dla- tego jest chętnie wykorzystywana przez zarządców biur o otwartej przestrzeni. ROL ERGO ma prawie nieograniczone możliwości rozwoju i produkcji stelaży stworzonych razem z klientem. Dzięki temu nasi klienci mogą dostarczyć na ry- nek linie o unikalnym wzornictwie oraz w ten sposób wyróżnić się na rynku. ELASTYCZNY SYSTEM Gama ROL ERGO wyróżnia się strukturą modułową, co powoduje, że nasi klienci mogą z łatwością dostoso- wać systemy do wyposażenia nie tylko obszaru pracy, lecz również strefy narad, monitoringu, wypoczynkowej, konfe- rencyjnej oraz szkoleniowej. Szeroki wybór profili kolumn stelaży (kwadra- towe, okrągłe), liczby segmentów (2-3), konstrukcji (rozszerzające się ku doło- wi, zwężające się) zapewnia swobodę modelowania i spełnienie wymogów stawianych wobec nowoczesnego biura. Systemy ROL ERGO są skonstruowane w taki sposób, że bardzo łatwo można je „wyposażyć” w korytka kablowe, sto- jaki komputerowe, elementy mocowania ścianek. Pod względem cenowym spek- trum stelaży ROL ERGO jest wyjątko- wo szerokie: wersje budżetowe, modele bazowe, wersje premium. Z kolei temat wyboru paneli sterowania wymaga osob- nego artykułu albo odwiedzenia strony internetowej pod adresem: www.rolergo . com/products/handsets. wrzesieñ 2016 [ BIZNES meble.pl 121 Jak ROL ERGO pomaga tworzyÊ przyjazne miejsca pracy Stelaże według wzornictwa stworzonego przez String Works. Gama ROL ERGO wyróżnia się strukturą modułową. Kto zdecydował, że stelaże mogą być tylko białe, czarne albo szare?

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=