Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2016

wiadomoĂci 8,6% wyniosła w lipcu stopa bezrobocia w Polsce – to najlepszy wynik od 25 lat; analitycy sugerują, że niebawem brak pracowników może przyczynić się do zahamowania wzrostu gospodarczego ANNA PAWLAK-KULIGA rozpoczęła karierę w IKEA 8 lat temu w jednym ze sklepów w Londynie, gdzie objęła stano- wisko Nawigatora Biznesu. W kolejnych latach awansowała w ramach struktur wewnętrznych IKEA w Wielkiej Bryta- nii. Do Polski wróciła w 2012 r., począt- kowo jako członek Zarządu IKEA Retail, a rok później – także wiceprezes. Przez cały czas ściśle współpracowała z Evelyn Higler. Zasiadała też w zarządzie spółki IKEA Property oraz radzie nadzorczej IKEA Distribution na Europę Południo- wo-Wschodnią. Przyszła prezes podkreśla, że planuje kontynuować ambitną strategię rozwoju firmy na polskim rynku, która zakłada po- nad 5-krotny wzrost obrotów do 2035 r., z obecnych ok. 3 mld zł do 16 mld zł. W najbliższych latach planujemy otwierać kolejne sklepy, w tym już nie- długo, bo w drugiej połowie 2017 r. sklep w Lublinie. Będziemy także rozwi- jać IKEA w Polsce w kierunku sprzeda- ży wielokanałowej i już w najbliższych miesiącach wprowadzimy sprzedaż mebli przez Internet. Co istotne – we wszystkich naszych działaniach koncen- trujemy się na zrównoważonym rozwo- ju. Dobrym przykładem może być to, że w Polsce produkujemy tyle energii ze źródeł odnawialnych, ile zużywamy we wszystkich naszych fabrykach, sklepach czy biurach. Udało się to osiągnąć dzięki inwestycjom w sześć farm wiatrowych, a także instalacje do spalania biomasy w fabrykach – mówi Anna Pawlak-Ku- liga. d Nowa prezes ZarzÈdu IKEA wbPolsce 1 września nastąpi zmiana na stanowisku prezesa sieci sklepów IKEA w Polsce. Po raz pierwszy w historii firmy funkcję tę obejmie Polka – Anna Pawlak-Kuliga. Zastąpi Evelyn Higler, która od września obejmie stanowisko w globalnych strukturach firmy. 20 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2016 Anna Pawlak-Kuliga, nowa prezes Zarządu IKEA Retail w Polsce. FSC dla Marcopolu Firma Marcopol pozytywnie przeszła audyt przeprowadzony przez firmę DNV GL i uzyskała certyfikat FSC Coc dla produktów wykonanych z drewna (kołki drewniane i lamelki bukowe). CERTYFIKAT FSC (Forest Steward- ship Council) potwierdza, że sprze- dawane przez Marcopol elementy złączne z drewna pochodzą wyłącznie z bezpiecznego źródła, a także wytwo- rzone są zgodzie z obowiązującym pra- wem oraz dobrymi praktykami ochrony środowiska, ekonomii i z poszanowa- niem wartości społecznych ludności za- mieszkującej dany obszar. To najbardziej wiarygodny z istniejących obecnie na świecie systemów certyfikujących zaso- by leśne i jako jedyny popierany przez główne organizacje ekologiczne. Certyfikat FSC przyznawany jest drzewnym produktom leśnym, takim jak meble, papier, pokrycia podłogowe, okna, drzwi, instrumenty muzyczne oraz bezdrzewnym produktom pochodzenia leśnego, takim jak syrop klonowy, kau- czuk czy orzechy brazylijskie. Zakres działania certyfikatu obejmuje tylko pierwszy etap łańcucha produkcji, czyli pozyskiwanie surowca. d W CIĄGU 4 DNI , od 26 do 29 lipca, z ofertą wystawców z całego świat, pre- zentowanej na 80 tys. m² powierzchni wystawowej, zapoznało się prawie 60 tys. odwiedzających. Obecność na targach du- żych, międzynarodowych firm potwierdza znaczenie rynku brazylijskiego dla rozwoju branży meblarskiej. „ForMóbile” jest oka- zją do spotkań z potencjalnymi klientami z całego sektora, zrozumienia specyfiki współpracy z kontrahentami z Ameryki Ła- cińskiej, a także wspaniałym pretekstem do poznania najnowszych trendów projekto- wych i wymiany doświadczeń. Jestem prze- konany, że wielogodzinne rozmowy z poten- cjalnymi partnerami, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej w tej części świata, wkrótce przełożą się na owocną i korzystną dla obu stron współpracę – podkreśla Dariusz Ru- dziewicz, export manager w firmie GTV. d GTV na „ForMóbile 2016” wbSão Paulo Targi„ForMóbile”w brazylijskim São Paulo to największe targi branży meblarskiej w Ameryce Łacińskiej, skupiające czołowych producentów mebli oraz maszyn, wyposażenia i akcesoriów do ich produkcji. Wśród wystawców z 30 różnych krajów swoją ofertę prezentowała również firma GTV. Stoisko firmy GTV na targach„ForMóbile 2016”w São Paulo w Brazylii.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=