Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2016

r e k l a m a 25 LAT ma polski Internet – 17 sierpnia z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wysłana została pierwsza w Polsce wiadomość elektroniczna 3,5% ma wynieść tegoroczny wzrost polskiego PKB, co oznacza, że będzie niższy niż zakładano; Ministerstwo Rozwoju obniżyło prognozę wzrostu PKB z 3,8% do 3,5% TARGI „DREMA” to idealna okazja, aby spotkać się z przedstawicielami sektora drzewnego i meblarskiego z kraju i świa- ta oraz wymienić się pomysłami w celu wypracowania wspólnej wizji przyszłości rodzimego, a także globalnego przemy- słu drzewnego. Wydarzenie to w ogrom- nym stopniu przyczynia się do postępu i rozwoju technologii drzewnej poprzez ekspozycję, jak również prowadzone w trakcie wykłady i pokazy, poruszające kluczowe tematy i istotną problematykę branży. Główne cele targów „Drema” to promocja najnowocześniejszych maszyn, narzędzi, technologii i rozwiązań, jak rów- nież edukacja oraz pokazanie siły polskich producentów działających w tymobszarze. Każdy, kto w terminie 13-16 września br. pojawi się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, będzie miał szansę zapoznać się z innowacjami w zakresie wyposażenia parku maszynowego, prze- analizować ofertę komponentów, dekorów i materiałów do produkcji mebli, jak rów- nież zdobyć informacje na temat nadcho- dzących trendów w designie. Efekt synergii, wywołany oddziaływa- niem na siebie pokrewnych branż, spotę- gowany będzie przez przygotowywane w tym samym terminie Międzynarodo- we Targi Komponentów do Produkcji Mebli „Furnica”, Międzynarodowe Targi Materiałów Obiciowych i Komponen- tów do Produkcji Mebli Tapicerowanych „SoFab” oraz Targi Maszyn i Kompo- nentów dla Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Obuwniczego „Intermic”. Technologie jutra na targach „Drema” W dniach 13-16 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się 32. edycja Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego„Drema”. Wydarzenie organizowane jest z myślą o producentach maszyn i urządzeń, dostawcach komponentów, reprezentantach branży leśnej, pracownikach tartaków i stolarni, usługodawcach oraz przedstawicielach nauki i mediów. P A T R O N A T Tegoroczna edycja targów „Drema” obfitować będzie w wiele atrakcji. Dla gości targowych przygotowane zostaną m.in. Kooperacyjna Giełda Przemysłu Drzewnego „Koopdrew” (odbywająca się 12 września br.), „Drema Dzieciom” (Fabryka Mebli na Żywo oraz Polska Fa- bryka Mebli) i wytwarzanie mebli dzie- cięcych przekazywanych na cele chary- tatywne (więcej piszemy o tym na str. 24), Mistrzostwa we Wbijaniu Gwoź- dzi, konkurs „Wyczarowane z Drew- na”, Pawilon Promocji Drewna (Strefa Parkietu, Strefa Wiedzy, Strefa Drewna B2B Wood Meetings), Poligon Umiejęt- ności – dotyczący obróbki powierzch- ni i lakierowania drewna; inauguracja 3-letniego cyklu szkoleń prowadzonych przez Państwową Inspekcją Pracy w ra- mach kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. d BUDYNEK będzie miał 2 piętra, każde o powierzchni 400 m 2 . Wypełnią ją prze- strzenie open space oraz sale spotkań i konferencyjne. Budynek będzie najwięk- szym salonem Grupy Nowy Styl w Polsce i zastąpi dotychczasowy showroom zloka- lizowany przy ul. Radzikowskiego. Budowę nowego obiektu rozpoczęto na początku br. Bryła według projektu krakowskiego studia DDJM była inspi- rowana budynkiem Europejskiego Cen- trum Muzyki w Lusławicach, którego Grupa Nowy Styl jest partnerem i który wyposażyła w akustyczne siedziska. d Nowy showroom Grupy Nowy Styl Office Inspiration & Education Centre, którego otwarcie zaplanowano na koniec bieżącego roku, będzie nową przestrzenią ekspozycyjną Grupy Nowy Styl w Krakowie.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=