Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2017

technologie X ekologiczne aspekty produkcji 118 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2017 T ytuł wystawy „Let’s talk about garbage” zachęca do rozmowy na temat śmieci i jed- nocześnie sugeruje, że nie można przejść obojętnie obok problemu nadprodukcji odpadów. Czy to oznacza, że jeszcze nie wszystko zostało powiedziane na ten te- mat? O jakich aspektach trzeba koniecz- nie rozmawiać? Zanieczyszczenie środowiska, pro- blemy gospodarcze wielu krajów, nad- produkcja śmieci to tematy, o których zdecydowanie należy mówić. Razem z Hugonem Kowalskim postanowiliśmy ponownie podjąć te kwestie poprzez wystawę „Let’s talk about garbage”, kon- frontując zachodnie i azjatyckie podejście do przetwarzania odpadów. Chcieliśmy przede wszystkim wskazać różnice po- między nimi, stąd wygląd projektu. Po- kazujemy również inne podejście Eu- ropejczyków do osób zajmujących się odpadami pochodzącymi z odzysku. Na osiedlach projektuje się zamknięte pojemniki na śmieci, ponieważ nie lu- bimy oglądać szperających w nich ludzi. Takie osoby postrzega się jak intruzów, nie doceniamy ich społecznej użytecz- ności. Zupełnie inaczej jest w Azji. Będąc w Indiach mieliśmy okazję rozmawiać z urbanistą z Bombaju, który zauważył, że w Europie wrzucamy śmieci do czarnego worka, który później już nas nie interesu- je. W Azji wszystko to, co znajduje się na śmietniku jest dla nich „dobrem”. Dlatego też wystawa pokazuje dwa paradoksalnie różne światy. Czarna ściana nawiązuje do wspomnianego już wcześniej czarnego worka, natomiast z drugiej strony – opo- wiadamy „historie” śmieci. „Let’s talk about garbage” można trak- tować, jako podstawowe kompedium wie- dzy na temat śmieci. Na naszej wystawie zadajemy sobie fundamentalne pytania, skąd się biorą i jak sobie z nimi radzimy. Opracowaliśmy specjalną mapę, która Z Marcinem SzczelinÈ, krytykiem ibkuratorem architektury, wspóïtwórcÈ wystawy „Let’s talk about garbage”, rozmawia Anna Szypulska. WSZYSTKO, CZEGO NIEWIEMY Ob¥MIECIACH Twórcy wystawy ,,Let’s talk about garbage”(od lewej): Hugon Kowalski – architekt, wykładowca na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Prowadzi własną działalność projektową UGO Architecture. Marcin Szczelina – krytyk i kurator architektury, ekspert Nagrody Unii Europejskiej dla architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe. Założyciel platformy do testowania granic architektury – Architecture Snob. Fot. Barek Barczyk.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=