Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2017

CZYLI ObPRZYWÓDCY IDEALNYM Wspieranie przedsiÚbiorczoĂci, Fot. Tomasz Markowski MAREK HRYNIEWICKI redaktor naczelny Chciałbym Towarzysze byście byli przekonani, że zawsze chciałem dobrze – tak w grudniu 1980 r. napisał w„Nowych Drogach”, organie prasowym ówczesnej przewodniej siły narodu, Edward Gierek. D o rzeczonego listu do Komitetu Centralnego odniósł się w 1981 r. w kabarecie Pod Egidą Ryszard Marek Groński. W monologu „Dzienniczek odnowy. Przegląd wiadomości nie objętych tajem- nicą państwową” wyznanie byłego pierwszego sekretarza podsu- mował krótkim stwierdzeniem: Ideałem byłby przywódca, który zawsze chciałby źle i któremu też by się nie udało . Czasy się zmieniły, przywódcy również, kabaret też – ten sam – ale już nie taki sam. I tylko definicja przywódcy idealnego nie straciła na aktualności. Ministerstwo Rozwoju w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, informu- je m.in., że W wyniku prac rządowych, eksperckich i konsultacyjnych wypracowaliśmy śmiałą wizję rozwojową połączoną z ekonomicznym pragmatyzmem, której celem jest wzmocnienie i unowocześnienie polskiej gospodarki, wyrwanie jej z peryferii rozwojowych oraz znaczące podniesienie konkurencyjności produktów i usług oferowanych przez pol- skie firmy. (...) Strategia, zorientowana na odpowiedzialny i solidarny rozwój, stawia sobie za cel wyzwolenie przedsiębiorczości, wynalazczości i produktywności. W odpowiedzi na te plany Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustaw podatkowych, przewidującą... wyższy podatek dla firm inwestujących w innowacje, a mówiąc konkretniej wprowadzającą limity wysokości kosztów uzyskania, które firma może sobie odliczyć w związku z umowami o prawa niematerialne, takie jak choćby licencje, badania rynku czy usługi doradcze. Limit odliczenia tego typu kosztów nie może być wyższy niż 5% zysku firmy przed opodatkowaniem. Trudno liczyć, by ten pomysł przyniósł podniesienie konkurencyjności produktów i usług oferowanych przez polskie firmy i przyczynił się do wyzwolenia przedsiębiorczości, wynalazczości i produk- tywności . Chyba że rzeczywiście Polacy są bardziej przedsiębiorczy niż jakakolwiek ustawa przewiduje. Nie wiem, który z resortów, połączonych zresztą osobą jednego ministra, chce do- brze. Od odpowiedzi na to pytanie ważniejsza jest zresztą odpowiedź na inne pytanie: któremu się uda. d 6 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=