Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

104 CHILLOUT • DOBROCZYNNOŚĆ BIZNES.MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 Czy warto czynić dobro? O tym, czym jest dobroczynność, jak pomagać i czy mówić o tym głośno, mówią przedstawiciele kościołów chrześcijańskich. Czyńmy TEKST: DIANA NACHIŁO Świąteczna aranżacja H&M. dobro K s. prot. Marek Wawreniuk, pro- boszcz prawosławnej para- fii św. Jana Teologa w Biały- stoku oraz duszpasterz pracodawców i przedsiębiorców Prawosławnej Die- cezji Białostocko-Gdańskiej zaznacza, że wezwanie do miłosierdzia wyni- ka z Ewangelii, z zawołania Chrystu- sa: „Bądźcie miłosierni jak i Ojciec wasz miłosierny jest (Luk. 6,36)”. Tak naprawdę fundament chrześcijaństwa opiera się na miłości do Boga i na miłości do bliźniego. Stanowi to całość. Bez mi- łości do bliźniego nie ma miłości do Boga i odwrotnie. Miłość do Boga, u człowie- ka wierzącego, urzeczywistnia się w mi- łości do bliźniego w naszej prozie życia codziennego – mówi. CZYM JEST DOBROCZYNNOŚĆ? Ks. Przemysław Król, duszpasterz z ka- tolickiego Duszpasterstwa Przedsiębior-

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=