Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

32 BIZNES.MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 BRANŻA • TARGI G dy w 2016 roku, jeszcze pod na- zwą Warsaw Home i pod inny- mi auspicjami, wydarzenie po raz pierwszy pojawiło się w targowym kalendarzu, nadzieje zostały mocno roz- budzone. Apetyty rosły wraz z kolejnymi edycjami, aż nadeszła pandemia, a targi przeszły duże zmiany. Tegoroczna 6. edycja to 5 pawilonów, 100 tys. m 2 powierzchni wystawienniczej, 600 wystawców i 50 tys. zwiedzających. Te imponujące, bądź co bądź, statystyki, to jednak nie wszystko. Z uwagi na odbywa- jące się w tym roku targi Orgatec w Kolo- nii, organizatorom Warsaw Home & Con- tract trudno było wpisać się w kalendarz. Koniec końców w tym samym czasie od- bywały się coraz bardziej zyskujące na znaczeniu, szczególnie wśród dostawców, targi SICAM w Pordenone. Przyszłorocz- ny termin też ma już swoich zwolenni- ków i przeciwników. Pojawiają się bowiem głosy, że organizowanie wydarzenia o ta- kim formacie przed listopadowym długim weekendem mija się z celem. Z pewno- ścią dużym ułatwieniem będzie w przy- szłym roku brak targów Orgatec, a z ko- lei ważnym zadaniem dla organizatorów – przyciągnięcie firm, które specjalizują się w rynku kontraktowym. Nad silniejszą obecnością producentów mebli też warto pracować. Głosy o braku wielu liczących się firm nie są bowiem bez znaczenia. Bo czy dwa, nawet najlepiej rozplanowane, pawilony są wystarczającą wizytówką kra- ju, który jest potęgą meblarską? To nad czym organizatorzy muszą jeszcze popra- cować to na pewno komunikacja i cho- dzi tu zarówno o oznaczenia w halach, jak i o wsłuchiwanie się w głosy wystaw- ców. Nie do końca jasna z punktu widze- nia uczestników była też formuła wyda- rzeń towarzyszących. Brakowało wystaw i prelekcji w formatach już znanych bądź zbliżonych do tych z poprzednich edycji. Z drugiej strony – od początku chodzi- ło o wydarzenie, które aspiruje do grona najważniejszych i największych targów wnętrzarskich w Europie. Czy jednak na- wet tak intensywny rozwój może przesło- nić potrzeby firm wynajmujących targową powierzchnię? To od budowania partner- skich relacji i od efektów obecności na targach zależy przecież, czy dotychczaso- wi najemcy będą wracać w roli wystawców i czy przełoży się to na frekwencję zwie- dzających i ich jakość. Jeśli Warsaw Home & Contract ma się w przyszłości zmieniać, to zmiany powinny iść właśnie w tym kie- runku. q Organizatorom szóstej edycji biznesowych targów wnętrz po raz kolejny udało się zgromadzić entuzjastów designu, a jednocześnie mocno podzielić branżę w ocenach wydarzenia. Wystawcy i zwiedzający zdążyli się już przyzwyczaić, że na Warsaw Home & Contract pewne rzeczy pozostają niezmienne, inne ciągle się zmieniają. Jaka była tegoroczna edycja? P A T R O N A T TEKST: ANNA SZYPULSKA, DIANA NACHIŁO, MAREK HRYNIEWICKI Nazwa: Warsaw Home & Contract | Data: 19-22 października 2022 r. | Miejsce: Ptak Warsaw Expo Organizator: Ptak Warsaw Expo | Powierzchnia: 100 tys. m 2 | Liczba wystawców: 600 firm Liczba zwiedzających: 50 tys. osób | Następna edycja: 7-10 listopada 2023 r. WarsawHome &Contract w 40 odsłonach

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=