Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

31 ADVERTORIAL • BRANŻA BIZNES.MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 W  pracy projektanta lub kon- struktora ważne jest więc to, aby móc szybko zastosować różne rozwiązania konstrukcyjne. Ich sze- roki wachlarz oferuje TopSolid Wood, sys- tem CAD/CAM do projektowania mebli, umożliwiający elastyczne i parametrycz- ne modelowanie w 3D dowolnych kształ- tów. Projektowanie odbywa się na podsta- wie baz okuć największych producentów, które na bieżąco są aktualizowane. BIBLIOTEKI TOPSOLID WOOD Dzięki bibliotekom w TopSolid Wood możemy niezwykle wydajnie projektować nowe konstrukcje. Biblioteki to nie tylko modele okuć, lecz także operacje techno- logiczne, które okucia wykonują automa- tycznie w łączonych elementach. Prowad- nice automatycznie dopasowują się do wskazanej przestrzeni, optymalnie do- bierając elementy, odciążając tym samym od konieczności sprawdzania komponen- tów w katalogach. Poszczególne elemen- ty w bibliotekach są wymienne, więc łatwo zmienić system w obrębie jednego lub wie- lu dostawców. Okucia w bibliotekach mają zdefiniowaną masę, numery katalogowe oraz warianty itp. Dzięki temu w TopSolid dostajemy kompletne listy materiałowe. Wiercenia, frezowania i inne operacje technologiczne wykonywane przez oku- cia z bibliotek przekładają się na automa- tyczne generowane programy na maszyny CNC. Operacje wykonywane na projek- cie w formatkach są tak zwanymi cechami technologicznymi i w zależności od poło- żenia na maszynie oraz kinematyki samej maszyny są wykonywane w odpowiedni sposób i odpowiednimi narzędziami. BEZPŁATNY DOSTĘP W ostatnim czasie aktualizacje elemen- tów otrzymała biblioteka zawierająca pro- dukty firmy Blum. Poza złączami mimo- środowymi, zawiasami typu Blumotion, Modul, czy podnośnikami Aventos zawiera ona zupełną nowość w ofercie, system szu- flad Merivobox. Cechuje się on niebywałą elastycznością. Jego podstawą są trzy ele- menty – prowadnica, bok oraz front, któ- re można wymieniać i dopasowywać do swoich własnych potrzeb. Od teraz można go również używać w programie TopSolid Wood oraz TopSolid Kuchnie i Szafy. Dużą aktualizację elementów otrzyma- ła również biblioteka firmy Häfele. Znaj- dują się w niej takie elementy, jak prowad- nice, systemy szuflad, zawiasy oraz złącza meblowe. Biblioteka wyposażona jest tak- że w najnowszą generację bezzawiasowych podnośników do frontów uchylnych typu Free Flap, Free Top oraz Free Space. Nie zabrakło także podnośników gazowych do klap oraz samohamowalnych rozwórek. Korzystanie z przygotowanych biblio- tek nie tylko ułatwia codzienną pracę, ale przyspiesza realizację projektów. Co za tym idzie, znacząco wpływa na końcowy wynik firmy. Biblioteki można pobrać bezpłatnie za pośrednictwem strony TopSolution. q Projektowanie mebli w oparciu o biblioteki – TopSolid Wood BARDZO WAŻNYM ASPEKTEM PRZY PROJEKTOWANIU MEBLI JEST MOŻLIWOŚĆ BYCIA ELASTYCZNYM POD KĄTEM WYMAGAŃ KLIENTÓW ORAZ SZYBKIEJ REALIZACJI POWIERZONYCH POMYSŁÓW. TopSolution | 02-972 Warszawa | ul. Ks. Prym. Augusta Hlonda 10b/3 | tel. +48 22 314 69 19 info@topsolution.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=