Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2021

Kiedy inne firmy modyfikowały swoje usługi bądź produkty, dostosowując się do aktualnych wymogów rynku, my postanowiliśmy pochylić się nad tematem, na który wcześniej brako- wało nam czasu, a który chcieliśmy zrealizować w 2020 roku. Nasza branża dynamicznie się rozwija, a my razem z nią, dlatego zdecydowaliśmy się na odświeżenie identyfikacji wizualnej. Biorąc na warsztat logo, katalogi oraz całą identy- fikację, myśle- liśmy przede wszystkim o klientach i ich potrze- bach. Adam Budzyński, prezes Decoroom. W 2020 roku otworzył się dla nas nowy rozdział. Rozpoczęliśmy współ- pracę z pięcioma topowymi firmami deweloperskimi. Cieszymy się, że liderzy na rynku doceniają naszą jakość i profesjonalizm. Tym bardziej, że przyświeca nam wspólny cel – two- rzyć funkcjonalną i komfortową strefę mieszkalną. Jakub Bartos, dyrektor zarządzający Decoroom. 31 wiadomości • design 67% rządzących firmami na całym świecie zamierza zainwestować w internet rzeczy, wynika z badania EY 95 lat minie 13 lutego od dnia, w którym na świat przyszedł Verner Panton, uważany za jednego z najbardziej wpływowych projektantów mebli i wnętrz XX w. w Danii biznes.meble.pl | luty 2021 Decoroom podsumowuje 2020 rok Prawie 400 mieszkań – tyle projektów zrealizowała w 2020 roku warszawska pracownia Warszawska Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom, specjalizująca się w aranżacji i wykańczaniu wnętrz. Ostatnie 12 miesięcy nie było łatwe dla polskich przedsiębiorców – zmniejszona liczba zleceń, ograni- czenia sanitarne, zmiana trybu pracy na zdalny. Z ta- ką sytuacją przyszło mierzyć się również warszaw- skiej pracowni Architektury Wnętrz Decoroom, która pomimo utrudnień 2020 rok uznaje za udany. Upłynął on pod znakiem wyjątkowych realizacji, nawiązania współpracy z kluczowymi firmami deweloperskimi, zmiany identyfikacji wizualnej oraz rozwoju w sekto- rze wynajmu prywatnego. Prezes Decoroom Adam Budzyński przyznaje, że w tym roku pracownia zrealizowała prawie 400 pro- jektów, co oznacza, że dziennie oddawano do użyt- ku co najmniej jedno mieszkanie. 70% tych projek- tów to inwestycje klientów indywidualnych realizowa- ne w pakiecie wykończeniowym Premium. To jeden z trzech pakietów usług oferowanych przez pracow- nię, który obejmuje wysoki standard wykonania oraz wybór szlachetnych materiałów, takich jak drewno, fornir, płytki rektyfikowane i bestsellerowe produkty uznanych producentów. Taka liczba zleceń wiązała się z ogromnym na- kładem pracy i mobilizacją całego zespołu, ale dzię- ki pełnej synergii działań przekroczyliśmy magiczną liczbę 2000 wykonanych realizacji od początku na- szej działalności – dodaje Adam Budzyński, prezes Decoroom. W ostatnim roku świat zdecydowanie zwolnił, a życie przeniosło się do sieci. Pandemia COVID-19 uświadomiła nam wszystkim, jak ważną rolę odgrywa dziś technologia. To właśnie dzięki niej relacje bizne- sowe mogły wciąż się rozwijać. Wśród listy projektów zaplanowanych na 2020 rok przez Decoroom znalazł się również proces rebrandin- gu. Głównym motorem do jego przeprowadzenia był dalszy kierunek rozwoju pracowni, która jako nowo- czesna marka stawia na kompleksowość usług na najwyższym poziomie. Jako firma zatrudniająca kilkadziesiąt osób i re- alizująca kilkaset projektów rocznie, wiemy jakie straty może generować przedłużająca się pandemia i wprowadzenie kolejnego lockdownu. Jesteśmy jed- nak optymistami i z nowym rokiem stawiamy sobie nowe cele. Jednym z nich na pewno jest sektor wy- najmu prywatnego PRS. To właśnie w tym segmencie chcielibyśmy rozwinąć skrzydła. Mamy już na swo- im koncie kilkaset takich realizacji i wciąż pracujemy nad nowymi projektami. Staliśmy się również part- nerem raportu ThinkCo „Budowane na wynajem”. Realizując kolejne projekty w tym obszarze, będzie- my mogli rozwijać profil naszej działalności – doda- je Jakub Bartos. q Marka Bonami, do której należy sklep internetowy z artykułami do domu i ogrodu, opublikowała raport dotyczący aranżacji polskich kuchni. Zbadano w nim poziom zadowolenia z wyglądu kuchni, aktywności, gust oraz preferencje zakupowe Polaków. Badanie zo- stało zrealizowane na reprezentatywnej próbie inter- nautów w wieku powyżej 25 lat, którzy mają wpływ na wystrój i wyposażenie kuchni. Na zlecenie Bonami wykonał je instytut badawczy SW Research. Kategorią produktów do kuchni najczęściej ku- powaną online jest sprzęt kuchenny – wymieniło go 46% badanych, którzy kiedykolwiek kupili coś do kuchni w ten sposób. Na kolejnych miejscach poja- wiły się akcesoria kuchenne i przybory (38% wska- zań), naczynia (31%), dekoracje (25,5%) oraz tek- stylia (18,7%). Choć do zakupów online skła- nia konsumentów przede wszystkim wygoda (41% wskazań) oraz cena (40%), w tym roku takim im- pulsem były także obostrzenia w życiu gospodar- czym i społecznym związane z pandemią korona- wirusa – pod tym wpływem zakupy online zrobił co piąty badany. Okres pandemii wpłynął na zachowania konsu- mentów. Z powodu ograniczonego dostępu do sta- cjonarnych sklepów zaczęliśmy częściej kupować online. Konsumenci zwrócili się w stronę e-commer- ce również w przypadku zapotrzebowania na pro- dukty do domu, które są podatne na efekt ROPO (re- search online, purchase offline) – komentuje Marta Kmošenová z Bonami. q Jak Polacy kupują produkty do kuchni? Aż 62% Polaków kupiło produkty do kuchni przez Internet, a niewiele mniej na prezent – to wynik raportu „Polacy w kuchni” przygotowanego na podstawie ogólnopolskiego badania opinii przez Bonami. Do zakupów online skłoniły badanych między innymi obostrzenia związane z pandemią.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=