Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" marzec 2023

62 BIZNES MEBLE.PL | MARZEC 2023 DESIGN • SYLWETKA Wposzukiwaniu Zdaniem Weroniki Politowicz, twórczyni multidyscyplinarnego studia projektowego, design jest potężnym narzędziem, które może pomóc firmom i organizacjom osiągnąć ich cele i wyróżnić się w swojej branży. TEKST: DIANA NACHIŁO P ołączenie doradztwa projekto- wego, design consultingu, dy- rekcji kreatywnej pozwala Stu- dio Politowicz na tworzenie spójnych i całościowych rozwiązań. Działa w ob- szarze projektowania tradycyjnego i cy- frowego. Specjalizuje się w projekto- waniu mebli, oświetlenia, artykułów gospodarstwa domowego i AGD, ba- daniach i budowaniu strategii rozwo- ju nowych produktów oraz wdrażaniu nowych procedur do aktualnej oferty klientów. Jego twórczyni – Weronika Politowicz wciąż jest w procesie, zarówno edukacyj- nym, jak i projektowym. Młoda projek- tantka kieruje się szacunkiem do potrzeb odbiorców, warunków rynkowych i tren- dów globalnych. Wierzy, że najbardziej sprawdzają się rzeczy uniwersalne. Nie mam jednej idei, cały czas się rozwijam – zaznaczyła. ŻYWE PRZYKŁADY Do klientów Studio Politowicz należą: Balma, Bejot, Elma Skin Care, Defra, Deky Expo, Lira Lighting, Nas, Noti, PGC Pol- ska Grupa Ceramiczna, Radaway, Solaris, Vank, Zaho Lighting. Dzięki zespołowi do- świadczonych projektantów i zaangażowa- niu w stosowanie myślenia projektowego i strategii, staramy się ożywić twoją wizję i stworzyć funkcjonalne, estetyczne projek- ty, które przetrwają próbę czasu – można przeczytać na stronie Studia. ​Przyjrzyjmy się kilku przykładom pre- zentującym jak uniwersalne są projekty. Na nieskończoną kreatywność w aranżacji pozwala kolekcja oświetlenia Bricks zapro- jektowana dla Zaho Lighting. Aby stworzyć ponadczasowy projekt, który przetrwa pró- bę czasu wykorzystano renderowanie i do- kumentację techniczną przy użyciu opro- gramowania takiego jak SolidWorks. Tworzenie niezliczonej ilości warian- tów oferuje kolekcja Nubi dla Bejot. Skła- da się z wygodnych sof, puf i okrągłych ścian akustycznych. Pufy można łączyć ze stolikami. Okrągłe kształty kolekcji Nubi sprzyjają spotkaniom i relaksowi, co czyni ją idealnym wyborem zarówno do domo- wych biur, jak i przestrzeni publicznych. W portfolio Studio Politowicz znajdują się również meble łazienkowe, jak kolekcja MO-RE. To linia modułowych mebli łazien- kowych Defra i Studio Politowicz. Pozwala na indywidualne kompozycje, co również gwarantuje produktom dłuższą żywotność. Z kolei stoisko Vank na targach Orga- tec 2022 było starannie zaprojektowaną uniwersalności

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=