Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2017

branĝa X wywiad 48 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2017 f W estwing nie jest „zwykłą” firmą, tylko klubem za- k u p o w y m działając ym w branży wyposażenia wnętrz. Na czym dokładnie polega tego typu działalność? Czym różni się od sklepu internetowego? Nasz model opiera na prostymkoncep- cie – oferujemy starannie wyselekcjono- wane produkty w atrakcyjnych cenach. To przemyślany model, który zakłada, że jeże- li codziennie będziemy zmieniali oferowa- ny asortyment i dostarczymy użytkowni- kom inspirujące treści w postaci pięknych zdjęć, porad, rozwiązań DIY, to będą nas oni często odwiedzać i w rezultacie czę- sto u nas kupować. Ten format zakupów odniósł wielki światowy sukces. Dobrymi przykładami są francuski Vente Privee, a także Zulily oraz Joss &Main z USA, któ- re w krótkim czasie zdobyły imponujące grono wiernych klientów. Z naszych doświadczeń wynika, że Polacy również są otwarci na taką formę zakupów i chętnie przystają na członko- stwo w klubach zakupowych. W Europie Zachodniej rynek offline w kategorii home & living maleje kosztem rynku online. Mimo że w naszym kraju duże sklepy, jak IKEA, notują wzrosty, klient zaczyna przenosić się do Internetu. W Polsce ist- nieje ponad 15 tys. e-sklepów! To segment, w którym panuje ogromna konkurencja. Jesteśmy dumni z tego, że strategia, jaką obraliśmy pięć lat temu sprawdza się – za- równo globalnie, jak i lokalnie. Wyszuku- jemy piękne przedmioty, podsuwamy po- mysły na aranżacje, inspirujemy do zmian. Jak wyglądały początki firmy i jej rozwój na przestrzeni lat? Westwing został założony w Niem- czech przez Delię Fischer, wieloletnią dziennikarkę „Elle Decoration”. Pomysł, by zaoferować klientom na wyciągnięcie ręki produkty pochodzące z różnych zakątków świata, do których dostęp jest utrudnio- ny lub nie ma go ogóle, do tego w cenach nawet o 70% niższych w stosunku do cen detalicznych, okazał się strzałem w dzie- siątkę. Dlatego szybko podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu działalności o kolejne euro- pejskie kraje. W Polsce oficjalny początek firmy przypada na 5 grudnia 2011 roku – tego dnia ruszyła sprzedaż na stronie. Począt- kowo zespół liczył 10 osób. Od tego czasu, tylko w Polsce sprzedaliśmy ponad półto- ra miliona produktów. Z warszawskiego oddziału Westwing obsługujemy również rynek czeski i słowacki. AktualnieWestwing działa na 14 rynkach. Na których ma najmocniejszą pozycję i dlaczego? Jak na tle innych rynków oce- niają Państwo rozwój biznesu w Polsce? Działamy obecnie w 14 krajach na trzech kontynentach. Na większości ryn- ków jesteśmy liderem w branży. Ubiegły rok zamknęliśmy jako grupa przychodami wwysokości 250 mln euro i w porównaniu do 2015 r. zanotowaliśmy wzrost o 31 mln euro. Zrealizowaliśmy prawie trzy milio- ny zamówień i wysłaliśmy ponad siedem milionów produktów. W tym czasie po- szerzyliśmy również grono użytkowników Westwing – z 26 mln w 2015 r. do 30 mln w 2016 r. Naszym najbardziej rozwiniętym i dojrzałym rynkiem są Niemcy, gdziemie- ści się centrala firmy. Mocną pozycję mają też Włochy, Brazylia i Hiszpania. Ważnym graczem jest również Polska – możemy pochwalić się już dwoma milionami wier- nych klientów! Jakiego typu produkty mają najwyższy udział w ogólnej sprzedaży? Zdecydowanie meble. Głównie są to meble tapicerowane, meble do przechowy- wania, a także stoły i stoliki. Bardzo dużą popularnością cieszy się również oświetle- nie. Jacy są Państwa główni dostawcy z branży meblarskiej, zwłaszcza z Polski? W Westwing dbamy o wyrazisty cha- rakter. Szukamy przede wszystkim przed- miotów pięknych, które wpisują się w tren- dy i oczekiwania konsumentów na danym rynku. Jesteśmy firmą międzynarodową, dzięki czemu mamy dostęp do zagra- nicznych marek, które możemy oferować w Polsce. Jednocześnie polscy producenci trafiają za naszym pośrednictwem na inne rynki. Współpracujemy blisko z kilkudzie- sięcioma dostawcami mebli w Polsce i Eu- ropie. Meble produkowane w naszym kra- ju mają duży udział w sprzedaży, zarówno lokalnej, jak i eksportowej. Obecnie współ- pracujemy z wieloma polskimi markami, Z Przemysïawem Kowalewskim, zaïoĝycielem ibdyrektorem zarzÈdzajÈcym Westwing Home & Living na EuropÚ ¥rodkowÈ, rozmawia Anna ¿amojda. DWOMAMILIONAMI WIERNYCH KLIENTÓW! UBIEG’Y ROK ZAMKN}LI¥MY JAKO GRUPA PRZYCHODAMI WbWYSOKO¥CI 250 MLN EURO IbW PORÓWNANIU DO 2015bR. ZANOTOWALI¥MY WZROST Ob31 MLN EURO. ZREALIZOWALI¥MY PRAWIE TRZY MILIONY ZAMÓWIE” IbWYS’ALI¥MY PONAD SIEDEM MILIONÓW PRODUKTÓW. Moĝemy pochwaliÊ siÚ juĝ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=