Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2017

56 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2017 MGR INŻ. PIOTR DOMAŃSKI Absolwent SGGW-AR, Wydział Technologii Drewna; przez całe życie zawodowe związany z przemysłem drzewnym. branĝa X analiza W poprzednim artykule zajęliśmy się czasem przepływu jednego elementu w dwóch procesach produkcyjnych. Pierwszy dotyczył automatycznej linii do jednostkowej produkcji mebli, z kolei drugi – automatycznej linii do seryjnej produkcji mebli. Obecnie w naszych rozważaniach zajmiemy się automatyczną linią do produkcji seryjnej, opisaną w poprzednim artykule, której szacowana wydajność wynosi ok. 7.800 elementów/zmianę. „Ligna” okiem fachowca, cz. 3 PARAMETRY AUTOMATYCZNEJ LINII DO PRODUKCJI SERYJNEJ UrzÈdzenia/obrabiarki Automa- tyczna linia do seryjnej produkcji mebli Pilarka kÈtowa (14 elementów zbpïyty ib6 pïyt wbpakiecie) 16,8 1,0 16,8 5,0 WydajnoĂÊ jednej obrabiarki/urzÈdzenia wbgnieědzie wbtaktach/min. Liczba urzÈdzeñ/ obrabiarek wbgnieědzie WydajnoĂÊ gniazda wbtaktach na minutÚ (liczba elementów/ min) Czas przepïywu jednego elementu przez gniazdo techno- logiczne wbmin. Wiertarki przelotowe CNC 18,0 2,0 36,0 0,06 Automatyczna linia do okle- inowania –b2 okleiniarki dwustronne 25,0 1,0 25,0 2,4 Linia do pako- wania mebli wbkartony (10 elementów/ karton, wydajnoĂÊ ok. 6 kartnów/ min.) 60,0 1,0 60,0 1,0 15.128,46 ’Èczny czas przepïywu elementu przez ciÈg produkcyjno- -magazynowy (min.) Bufor (elementy na buforze skïadowane sÈ 4 godziny) x 1,0 x 240,0 Bufor przed pakowaniem (elementy na buforze skïadowane sÈ 4 godziny) x 1,0 x 240,0 Elementy na buforze skïadowane sÈ 4 godziny x 1,0 x 240,0 Magazyn wyrobów go- towych (liczba elementów na magazynie dla czasu skïadowania 10 dni) 67.200,0 14.400,0 6.720,0 WydajnoĂÊ linii wbliczbie elementów na zmianÚ dla czasu pracy 400 min. W yobraźmy so- bie, że jesteśmy e l eme n t em , który wsia- da do pocią- gu, który ma przebyć trasę całego procesu produkcji mebli: od stacji „stół podawczy kątowej pilarki panelowej” do stacji „załadunek mebli na samochód i wystawienie faktu- ry”. Poniższa tabela jest rozkładem jazdy naszego pociągu, którym jest bardzo no- woczesny układ maszyn produkcyjnych. Naszą podróż rozpoczynamy od sta- cji „kątowa pilarka panelowa” – czas cię- cia jednego pakietu płyt wynosi 5 minut, a więc w tym czasie pokonujemy trasę i znajdujemy się na stacji „bufor przed li- nią do okleinowania” – czas postoju 240 minut. Podsumowując: ten etap naszej podróży trwa 5 minut, podczas gdy po- stoju 240 minut. Drugi etap podróży rozpoczyna się od stacji „urządzenie załadowcze elementów do linii do oklejania wąskich płaszczyzn”. Poruszamy się z przeciętną szybkością ok. 25 m/min, a więc trasę o długości ok. 60 m pokonujemy w czasie 2,4 min. Dojeżdżamy do stacji „bufor przed wier- tarkami”, gdzie czeka na znowu postój ok. 240 min. Czas jazdy wynosi zatem 2,4 min., a czas postoju – 240 min. Trzeci etap podróży rozpoczyna się od stacji „stół podawczy wiertar- ki” i trasę do stacji „bufor elementów meblowych przed linią do pakowania” pokonujemy w czasie 0,06 min., po czym znowu postój ok. 240 min. I zno- wu: czas jazdy to 0,06 min., a czas po- stoju – 240 min. Czwarty etap podróży rozpoczyna się od stacji „linia do pakowania elementów meblowych w paczki” o wydajności ok. 6 kartonów/minutę. Czas podróży wynosi zatem 1 min., po czym następuje znowu postój na stacji „magazyn wyrobów go- towych – ok. 14.400 minut (rotacja mebli na magazynie 10 dni). W podsumowaniu łączny czas po- dróży wynosi ok. 15.128 minut przy cza- sie samej jazdy 8,5 minut.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=