Miesięcznik "BIZNES meble.pl" wrzesień 2017

60 BIZNES meble.pl [ wrzesieñ 2017 J est luty 2013. Na stoisku firmy Kinnarps podczas Stockholm Furniture & Light Fair ma odbyć się briefing prasowy z projektantką, która nawiązała współpracę ze szwedzkim pro- ducentem. Stoisko jest dwupoziomowe, więc gdy stoi się na samej górze doskona- le widać targową aleję i idącą wzdłuż eks- pozycji kobietę, którą otacza tłum. To Bea Szenfeld (właśc. Beata Szenfeld, urodzona w Polsce projektantka), która do Szwecji przeniosła się z rodzicami. Słynie z two- rzenia spektakularnych ubiorów z papie- ru. Jedną z najbardziej znanych kreacji jest ta, którą zaprojektowała dla Björk. Daniel Libeskind miał zaledwie 11 lat, gdy wyjechał z Polski. Ten pochodzący z Łodzi architekt należy do czołowych przedstawicieli dekonstruktywizmu. W Polsce urodził się także Jerzy Zalszu- pin, który wyjechał w 1949 r. do Brazylii, a jego nazwisko stało się jednym z naj- bardziej znanych w brazylijskim designie. Trzy różne kariery, trzy wielkie osobowo- ści – tak naprawdę to dopiero początek. JUTRO JEST DZIŚ W tym roku po raz pierwszy w hi- storii, na wystawie ,,Polish Design. To- morrow is today” w Mediolanie, zostały zaprezentowane wydziały projektowe państwowych uczelni z Polski. Dyrekto- rem artystycznym wystawy była Dorota Koziara, projektantka od wielu lat promu- jąca polski design. Do Włoch wyjechała na stypendium, a podczas pewnej kon- ferencji w Rzymie poznała Alessandro Mendiniego, który zaproponował jej staż. Staż w Atelier Mendini, a następnie wielo- letnia współpraca z braćmi Mendini były dla mnie najważniejszą lekcją designu na skalę międzynarodową – wspomina Doro- ta Koziara. – Tam właśnie po raz pierwszy pracowałam nad projektami dla słynnych, kształtujących oblicze współczesnego de- Mają różne predyspozycje. Wśród nich są tacy, którzy wyjechali za granicę na studia i staże, po czymwrócili do kraju i teraz zdalnie współpracują z zagranicznymi firmami. Jedni ciągle podróżują pomiędzy domem rodzinnym a swoim zagranicznym studiem, inni zostali za granicą, pracując na własny rachunek albo w biurach projektowych. Bez kompleksów, bez nadmuchanych kampanii PR, polscy projektanci doskonale wiedzą, czego chcą od życia i od świata designu i nie wahają się po to sięgać. Oto ich historie. Polscy projektanci przekraczajÈ granice design X potencjaï polskiego wzornictwa A n n a S z y p u l s k a Dorota Koziara i Alessandro Mendini podczas wystawy„Polish Design.Tomorrow is today” w Superstudio Più w Mediolanie. Oryginalna aranżacja zaprojektowana przez Dorota Koziara Studio opierała się na idei otwartych ksiąg opisu- jących historię każdej uczelni z osobna i miała na celu przybliżenie specyfiki nauczania i unikalnego podejścia do współczesnego projektowania w Polsce.W wystawie uczestniczyło osiem polskich państwowych uczelni artystycznych: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięk- nych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im.Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Uniwer- sytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych wWarsza- wie oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta weWrocławiu. Fot. Karol Janiak.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=