Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2020

6 felieton • wiktorski o gospodarce biznes meble.pl | maj 2020 W  literaturze ekonomicznej Ha- rvardu pojawia się określenie „Wielki, Śmiały, Ryzykowny Cel” (WSRC). Zagadnienie prezentowane jest zazwyczaj w innej koniunkturze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby WSRC posta- wić w firmach właśnie teraz w trakcie pan- demii. Wielki. Cel powinien być czymś więcej niż zwykle sobie stawiamy. Czymś, co wymaga większego wysiłku niż zwykle. Cała załoga musi poczuć, że realizacja celu zależy rów- nież od nich. Że każdy ma zadanie do wyko- nania. Śmiały. Cel musi być czymś, czego nie spodziewa się konkurencja. Gdyby się spo- dziewała, to by było jej łatwo nas zablokować. Nota bene w sytuacji pandemii konkurencja ma więcej uwagi zaprzątniętej ratowaniem własnej firmy niż przyglądaniem się działa- niom konkurencji. Ryzykowny. Cel musi być tak duży i śmia- ły, żeby jego osiągniecie wcale nie było oczy- wiste. Tylko w obliczu ryzyka zespół się zjed- noczy i będzie wstanie osiągać niezwykłe rzeczy. O podobnych sytuacjach pisze też Sun Tzu w Chińskiej „Sztu- ce Wojny”. Kiedy oddział jest daleko od domu, za granicą wroga albo w pułapce, wtedy żołnierze się jednoczą i podejmują nad- ludzki wysiłek. Mogą pokonać wielokrotnie większe siły wroga. Walczą sprawniej niż blisko domu. Kryzys, który panuje na rynku, to sytuacja, w której alego- rycznie jesteśmy z naszymi firmami i naszymi ludźmi daleko od domu. Daleko od strefy komfortu. Wszyscy widzą, że sytuacja za- graża naszemu „życiu” i to nie tylko w przenośni. To doskona- ły czas, aby przywódca podjął się realizacji Wielkiego, Śmiałego Celu. Minusem z pewnością jest to, że nie każdy zdążył się do niego przygotować… W ostatnich dniach miałem kilka rozmów na temat tego, czy teraz coś „rozpoczynać”. Wątpliwości są, bo przecież jest kryzys i firmy mają problemy. W tej sytuacji zawsze mówię – najpierw sprawdź, co masz we własnych kieszeniach, bo tylko na to powinieneś te- raz liczyć. Inaczej mówiąc – musisz bardzo realnie ocenić własne zasoby w najbardziej pesymistycznym scenariuszu i na tej pod- stawie opracować plan działania. Zostaw gdybanie i oceń realnie, ile możesz zaryzy- kować. Po drugie. Jeśli nie teraz, to kiedy? Kie- dy skończy się kryzys? Pomyśl, co teraz robi twoja konkurencja… Właśnie wzmogła wy- siłki, aby utrzymywać pozycję na rynku. Od- wiedza klientów, szuka nowych, staje na gło- wie, żeby się utrzymać. Pewnie za dużo nie sprzedaje, ale na pewno działa. Jeśli teraz nie zaczniesz działać, to gdy kryzys minie – a o tym, że minął dowiesz się o kilka mie- sięcy za późno, kiedy GUS lub inny urząd poda odczyty wskaźników ekonomicznych dawno po fakcie ich zaistnienia – nie bę- dziesz miał szansy na wbicie się w poukła- dany już rynek. Im szybciej zaakceptujemy, że sytuacja jest po prostu inna i trzeba się do niej przy- zwyczaić, tym szybciej i łagodniej przejdziemy przez kryzys. Nie czekajmy, że się skończy „kryzys” i powróci „normalność”. Nowa „normalność” będzie zupełnie inna, nawet już jest. Czekanie jest najgorszym wrogiem. Są tacy, którzy nie czekają. TERAZ. Właśnie teraz jest najlepszy moment na nawiązanie nowych relacji z klientami i zdobycie nowych kontraktów. Klienci, zarówno detaliczni jak i biznesowi, zazwyczaj nie lubią zmieniać swoich zwyczajów zakupowych, bo to niesie za sobą ryzyko. Sy- tuacja teraz jest inna. Wszyscy są wystawieni na ryzyko i wszyscy analizują dostępne opcje na poprawę sytuacji. Jeśli więc masz po- mysł na zaprezentowanie nowego, lepszego, bardziej konkuren- cyjnego rozwiązania, to właśnie teraz jest najlepszy czas na start. Pamiętaj, że efekty teraz podjętych działań strategicznych poja- wią się za kilka miesięcy, kiedy kryzys minie i zacznie się okres wzrostu. Wtedy będziesz już mieć relacje, historię, doświadczenie i klientów, którzy czekają na Twój produkt! q Czas odważnych decyzji Wygrają na kryzysie ci, którzy teraz podejmą śmiałe strategiczne wyzwania i trafią z przewidywaniem przyszłości. dr inż. Tomasz Wiktorski Autor jest ekspertem i konsultantem, właścicielem B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=