Miesięcznik "BIZNES meble.pl" maj 2020

93 analiza • chillout biznes meble.pl | maj 2020 R enata Grelewicz, coach i psycho- log biznesu na chwilę wraca do sytuacji sprzed pandemii. Ostat- nio częstym tematem szkoleń biznesowych były wyzwania związane z zarządzaniem w świecie VUCA – wspomina. VUCA to akronim wprowadzony przez amerykań- skich wojskowych strategów z U.S. Army War College na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncer- tainty (niepewność), Complexity (złożo- ność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Teraz świat VUCA dzieje się naprawdę – mówi Renata Grelewicz. VUCA jest teraz Każdy go doświadcza, niezależnie od branży, stanowiska, od roli w której jeste- śmy. Wszedł zarówno do naszego życia za- wodowego, jak i osobistego. Obecna sytu- acja jest tak niepewna i niejasna, że trudno jest planować sprawy w dłuższej perspekty- wie. Jest stan „nie wiem”. Teraz nawet ty- dzień stał się niemalże krótszy: składa się z 3 dni: z wczoraj, dzisiaj i jutra. Wiele rze- czy się zatrzymało, zatrzymaliśmy się też my w swoich domach – mówi Renata Grele- wicz. Słyszę, że towarzyszą nam różne emo- cje i uczucia. Wiele osób mówi o lęku, nie- pokoju, napięciu, bezradności, samotności, bólu, stracie, ale też o złości, frustracji. Za- lewa nas cała gama emocji, często bardzo skrajnych i dynamicznie zmieniających się – dodaje. Renata Grelewicz, zwraca jedno- cześnie uwagę: Z drugiej strony słyszę, że wiele osób mówi też o tym, że to czas boga- ty w refleksje, doznania duchowe, że to taki czas blisko siebie samego. Z dnia na dzień musieliśmy zacząć żyć wewnątrz, a jak mó- wią przewodnicy duchowi, odosobnienie sprzyja temu, żeby być głębiej ze sobą. I to od nas zależy jacy po tej epidemii będzie- my, bo można oczywiście ją czytać w kluczu apokaliptycznym i można ją czytać w kluczu wewnętrznego rozwoju . W jakim kierunku możemy się rozwinąć? Już widać, że zaczę- liśmy doceniać relacje, bardziej tęsknić za sobą, za bliskością, za spotkaniami na żywo, za dotykiem, pocałunkiem na dzień dobry. Wychodzą z nas różne tęsknoty, pragnienia, często do tej pory głęboko skrywane lub wy- parte. W sumie okazało się, że tak niewiele nam potrzeba – mówi psycholog. Zapytana o to, jak zadbać o odporność psychiczną, odpowiada: Po pierwsze trze- ba uwierzyć, że ta izolacja ma sens, że to, co Jak patrzeć na życie z optymizmem, odczuwając dynamicznie zmieniające się, skrajne i silne emocje? Czy kryzys może być dla nas korzystny? Odporność psychiczna Tekst: Diana Nachiło i dary kryzysu

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=